Page 12 - NonwovenTtechnology
P. 12

nonwoven_BASKI.qxp_Layout 1 26.10.2017 09:58 Page 10


                             News / Haber

                Picanol Participated Techtextil India


                       Picanol, Techtextil India’da

         Picanol, among the leading names in the weaving machines market, was among the participants of the TechTextil India
                  Fair, one of the most important exhibitions in the field of technical textiles.
         Teknik tekstiller alanındaki en önemli fuarlardan birisi olan TechTextil India Fuarı’nın katılımcıları arasında, dokuma makineleri
                      pazarının lider isimleri arasında yer alan Picanol da vardı.

        As a global leader in the industry of weaving machines, Picanol Dokuma makineleri endüstrisinin küresel ölçekte önde gelen isimle-
        enjoys growing success in the market for Technical Textiles, offer- rinden olan Picanol, makine platformlarını temel alan teknik doku-
        ing technical weavers highly customized solutions for very specif- macılara yönelik, hem ana akım hem de spesifik uygulamalar için son
        ic applications, based on machine platforms that are also applied derece özelleştirilmiş çözümler sunan teknik tekstiller pazarında gide-
        in mainstream applications.             rek büyüyen bir başarıya sahip.
        Techtextil India Exhibition, held every two years in Mumbai, the Hindistan'ın en büyük ve dünyanın ise dokuzuncu büyük şehri olan
        largest city in India and the ninth largest city in the World, took Mumbai şehrinde, her iki yılda bir düzenlenen Techtextil India Fuarı,
        place between 13-15 September. Techtextil is the leading inter- 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Teknik Tekstiller sektörünün
        national trade fair for Technical Textiles, and the world's most önde gelen uluslararası ticaret fuarları arasında yer alan Techtextil
        important centralized marketing and sourcing platform for users India, teknik tekstiller pazarının hem kullanıcı hem de üreticileri için
        and manufacturers of technical textiles.      dünyanın en önemli merkezi pazarlama ve tedarik platformlarında
        Picanol has been active in India since 1956 and at the end of birisi.
        2007, Picanol India was founded. So later this year, Picanol India Hindistan’daki faaliyetlerine 1956 yılında başlayan ve 2007 yılında
        will be celebrating its 10th anniversary of operations in India. Picanol India ismi altında şirketleşen Picanol’un Hindistan’daki 10.
        During the trade fair, Picanol India presented break-through solu- Yıldönümüne tekabül eden fuar esnasında tanıtımını gerçekleştirdiği
        tions in different elds such as wide weaving (up to 540 cm), başlıca ürünler arasında geniş dokuma (540 cm’ye kadar), ağır doku-
        heavy weaving and specic solutions for car seats, bullet-proof ma ve araba koltukları, kurşun geçirmez kumaşlar, kaplamalı kumaş-
        fabrics, coated fabrics and others.         lar vb. farklı alanlara yönelik geliştirdiği özel çözümler yer aldı.
                                 10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17