Page 5 - NonwovenTtechnology
P. 5

nonwoven_BASKI.qxp_Layout 1 26.10.2017 09:58 Page 3


                          Market is Growing,

                 Opportunities are Increasing

                               Pazar Büyüyor,

                            Fırsatlar Çoğalıyor          NECİP GÜNEY
         As of October, we entered the last quarter of 2017. As predicted, Ekim ayı itibarı ile 2017 yılının son çeyreğine girdik. Yılın şimdiye
         the previous months of this year, was very successful for technical kadar geçen bölümü öngörüldüğü gibi, teknik tekstiller ve
         textiles and Nonwoven sectors. The increase in the proportion of Nonwoven sektörleri için oldukça başarılı bir yıl oldu. Her iki ürün
         both product groups in textiles and apparel is indicative of this grubunun da, tekstil ve hazır giyim içerisindeki oranında yaşanan
         situation. Similarly, in 2018, we are certain that the upturn will artış bunun göstergesi. Benzer şekilde 2018 yılında da iyiye
         continue.                     gidişatın sürdürüleceğine kesin gözüyle bakıyoruz.
         We, as Nonwoven Technical Textiles Technology Magazine, have Biz de Nonwoven Technical Textiles Technology Dergisi olarak
         entered a very intense turn. Our preparations for HIGHTEX 2018 oldukça yoğun bir döneme girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl
         Exhibition are ongoing at full speed, which will be held concurrently 14-17 Nisan tarihleri arasında ITM 2018 ile eşzamanlı olarak
         with ITM 2018 between 14-17 April 2018.      düzenleyeceğimiz HIGHTEX 2018 Fuarı’na yönelik hazırlıklarımız
         In August, we held courtesy visits to our business partners in artarak sürüyor. Bu doğrultuda, uzun yıllardır iş birliğini
         Switzerland, where we have been in cooperation for many years. sürdürdüğümüz İsviçre’deki iş ortaklarımıza Ağustos ayında
         Beyond this, in conjunction with the CAITME and Irantex Fairs we düzenlediğimiz nezaket ziyaretlerinin ertesinde, Eylül ayında
         partcipated in September, we realized our promotional activities katıldığımız CAITME ve Irantex Fuarları ile birlikte hem tanıtım
         and observed the sectoral developments in Central Asia and the çalışmalarımızı gerçekleştirdik hem de Orta Asya’nın ve Yakın
         Near East directly under the spot. In October, we just left behind, we Doğu’da yaşanan sektörel gelişmeleri doğrudan yerinde tespit
         again made courtesy visits to our business partners in Germany. ettik. Geride bıraktığımız Ekim ayında da Almanya’ya yapmış
         And finally this month, we will participate in Since 2017 and olduğumuz iş seyahatimiz dâhilinde oradaki iş ortaklarımıza
         Shanghaitex 2017 Trade Fairs and will continue to distribute last yönelik nezaket ziyaretleri düzenledik. Kasım ayı içerisinde de
         issue of our magazine that you are just reading as well as keep our Since 2017 ve Shanghaitex 2017 Fuarları’na katılıp hem
         contacts.                     okumakta olduğunuz bu sayımızın dağıtımını gerçekleştirecek hem
         In this issue of our magazine, as it is at every issue, we have shared de temaslarımızı sürdüreceğiz.Bu sayımıza gelecek olursak; yine
         with you a great deal of news and developments of the leading her sayımızda olduğu gibi teknik tekstiller ve Nonwoven pazarının
         players of the technical textiles and the Nonwovens sectors in Türkiye ve küresel çaptaki temsilcilerine ilişkin çok sayıda haber ve
         Turkey and the globe. In addition, a very seminal article written by gelişmeyi sizlerle paylaştık. Ayrıca Prof. Dr. Çiğdem Çini ve Fikri
         Prof. Dr. Çiğdem Çini and Fikri Temel, named 'Design and Temel tarafından kaleme alınan, oldukça ufuk açıcı olduğunu
         Technology Cooperation in Textile and Clothing, Smart Textile düşündüğümüz ‘Tekstil ve Giyimde Tekstil ve Teknoloji İşbirliği;
         Applications in Fashion’ have taken its place in this issue.  Modada Akıllı Tekstil Uygulamaları’ isimli makaleye de yer verdik.
         The things mentioned above and many more are waiting for you on Evet; her zaman dediğimiz gibi yukarıda bahsettiklerimiz ve çok
         the following pages. We enjoyed the preparation very much, daha fazlası ilerleyen sayfalarda sizleri bekliyor. Biz hazırlarken
         hopefully you will get the same pleasure while you are reading. büyük keyif aldık umarız siz de okurken aynı keyfi alırsınız.


         See you in the next issue; enjoy your reading…  Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere; keyifli okumalar…
                                 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10