Page 9 - NonwovenTtechnology
P. 9

nonwoven_BASKI.qxp_Layout 1 26.10.2017 09:58 Page 7


                             News / Haber

        hydroentanglement units for very high capacities. Several lines geçirmezlik üniteleri ile neXline nonwoven kumaşı eXcelle.
        have been sold this year, the rst line is scheduled to begin oper- Bu yıl çeşitli hatlar satıldı, ilk hattın ise 2017 yılı sonundan önce
        ations before the end of 2017. Cutting-edge Chinese nonwo- faaliyete geçmesi planlanıyor.
        vens producers are clearly targeting this conguration. In addi- Önde gelen Çinli nonwoven üreticilerin tercihi de bu konfigüras-
        tion, Andritz Nonwoven offers a neXline spunlace eXcelle in yondan yana. Buna ek olarak, Andritz Nonwoven’ın teknik
        crosslapped conguration, which is especially suited for technical ürünler ve tek kullanımlık yüz maskeleri için özellikle uygun olan
        products and disposable face masks.         çapraz (crosslapped) yapılandırmalı neXline dokusuz örgüsüz
                                  kumaşı olan eXcell de firmanın bir diğer yeniliği.
        Andritz (China) Ltd. Wuxi: Supplier of complete lines and
        full service for the Asian nonwovens industry    Andritz (Çin) Ltd. Wuxi: Asya nonwoven sektörü için
        As an all-round partner for the nonwovens industry, Andritz komple hat ve tam hizmet tedarikçisi
        (China) Wuxi branch covers sales, technology, manufactur- Nonwoven endüstrisi için çok yönlü bir ortak olan Andritz’in Çin
        ing, operations, and service competences for nonwovens ayağının Wuxi şubesi; nonwoven aXcess hatları ve ayrı ayrı
        aXcess lines and individual machines. The Andritz aXcess makineler için satış, teknoloji, üretim, operasyon ve servis yeter-        Andritz Wuxi: Technical center with neXline needlepunch aXcess
        Andritz Wuxi: NeXline iğneleme aXcess’li bir teknik servis
        range focuses on producers with medium-capacity require- liliklerini kapsıyor. Andritz aXcess serisi; hijyen, mendil, atılabilir
        ments, combining the advantages of proven technologies yüz maskeleri, otomotiv, filtrasyon ve geo-tekstiller gibi tüm
        while providing reliable solutions in all nonwovens segments, nonwoven ürün bölümlerinde güvenilir çözümler sunarken; tes-
        such as hygiene, wipes, disposable face masks, automotive, cilli teknolojilerin avantajlarını birleştiren orta kapasiteli üreticiler
        filtration, and geotextiles.             üzerine odaklanıyor. Andritz Wuxi; yerel pazar taleplerine göre
        Andritz Wuxi is the local manufacturer of key components, elengiler, çapraz bağlayıcılar (crosslapper), çekim makineleri
        such as cards, crosslappers, drafters, needlelooms, hydroen- (drafter), iğne tezgâhları, su geçirmezlik (hydroentanglement)
        tanglement units, and dryers, attending to local market üniteleri ve kurutma makineleri gibi anahtar bileşenlerin yerel
        demands. In addition, complete lines and individual üreticisi pozisyonunda. Bunlara ek olarak, komple hatlar ve
        machines are pre-assembled and inspected at this facility makineler teslim öncesinde bu tesiste önden monte edilip
        before delivery. The Andritz roll service center in Wuxi com- denetleniyor. Wuxi'deki Andritz silindir servis merkezi, en son
        prises state-of-the-art grinding equipment and a test stand teknoloji ürünü taşlama ekipmanı ve çapı 1 m ve uzunluğu 10
        for various kinds of rolls up to 1 m in diameter and 10 m in m olan çeşitli silindirler için bir test standı içeriyor. Burada;
        length. Here, Andritz offers customers complete roll service, Andritz, Asya'daki tekstil, nonwoven ve kâğıt endüstrileri için
        such as repairs and upgrades, in line with European quality Avrupa kalite standartlarına uygun olarak onarım ve yenileme
        standards for the Asian textile, nonwovens, and paper indus- gibi konularda müşterilere komple silindir hizmeti sunuyor.
        tries.Furthermore, the Andritz facility in Wuxi provides a top- Ayrıca, Wuxi'deki Andritz tesisi; tarak, çapraz kaydırıcı (crosslap-
        notch needlepunch line on industrial scale, including card, per), ön iğneleme (pre-needler) ve iğne tezgâhı dâhil olmak
        crosslapper, pre-needler, and needleloom. The pilot line gives üzere endüstriyel ölçekte birinci sınıf bir iğneleme (needlepunch)
        nonwovens producers the opportunity to conduct trials with hattı sağlıyor. Pilot/yedek hat; nonwoven üreticilerine pazar
        newly developed or modified products under real production lansmanından önce gerçek üretim koşullarında yeni geliştirilen
        conditions prior to market launch.          veya modifiye edilmiş ürünlerle deneme yapma fırsatı sağlıyor.

                                 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14