Page 5 - nonwoven_mart_march_nisan_april
P. 5
nonwoven_mart_Layout 1 4/17/15 10:07 AM Page 3


Hammadde İthalatı

ve Dolar KuruImport Of Raw Material and
The Exchange Rate Of Dollar

NECİP GÜNEYMerhaba,

Türkiye’de teknik tekstiller ve nonwovenlarda kullanılan
hammaddenin üretimi yetersiz olduğu için ithalatla karşı-
lanmak zorunda kalıyor. Özellikle son yıllarda yapılan yatı-
rımlar ve artan kapasiteler ile Türk teknik tekstiller ve non-
woven sektörü büyüdü, gelişti; ürün çeşitliliği ve üretim
kapasiteleri arttı. Bununla orantılı olarak hammadde kulla-
nım miktarları da arttı ki bu da ithalat oranını artırdı. Son
dönemde Dolar kurundaki artış, sektörümüzdeki firmalar
için sıkıntı yaratıyor. Çünkü hammaddenin Dolar ile ithalatı,
üretim maliyetlerini de yükseltiyor. Dolar kurunda istikrar
oluşmadığı sürece, başta teknik tekstiller ve nonwoven
sektörü olmak üzere, ithalata bağımlı birçok sanayi aynı
sorunu yaşayacak gibi görünüyor.
Bu yaşadıklarımızdan ders çıkartmamız, sektörümüzün üre-
timinde dışa bağımlılığımızı azaltmamız için çalışmalar
yapmamız, hammadde üretim tesislerinin sayılarının artı-
rılması gibi konular bugün önemli bir hale geldi. Çünkü tek-
nik tekstiller ve nonwoven üretiminde dünya çapında dik-
kat çekecek kadar başarı sağlayan bir ülkede, bu sektörün
hammaddesinin de üretilmesi önem taşıyor. Umarım bu
konuda güzel gelişmelerin haberleri en kısa sürede alabi-
liriz…
11-13 Eylül 2015 tarihlerinde düzenleyeceğimiz HIGHTEX 2015
6. Uluslararası Nonwoven ve Teknik Tekstiller Fuarı yaklaştı. Bu
nedenle global tanıtım ve ziyaretçi için çalışmalarımızı da
hızlandırdık. Önümüzdeki günlerde Avrupa’dan Çin’e;
ABD’den Rusya’ya dünyanın birçok ülkesinde ve yurt içinde
yapılacak olan etkinliklerde HIGHTEX 2015 Fuarı’nın tanıtı-
mı ile ilgili yerimizi alacağız. Buralarda yaptığımız gözlem
ve değerlendirmelerimizi de gelecek sayılarımızda dergi-
mizde sizlerle paylaşacağız…

Saygılarımızla,


3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10