Page 4 - nonwoven3.2014
P. 4
nonwoven_haziranSON_Layout 1 5/29/14 4:07 PM Page 2


ÇNDEKLER / CONTENTS

6mtiyaz Sahibi ve Genel Yayn Müdürü / President Publisher
Necip GÜNEY ITM 2016 Fuarnn

Sorumlu Yaz leri Müdürü / Editorial Director Tarihleri Belli Oldu: 1-4
Ömral TRYAK
Eylül 2016da Dünya
Yayn Müaviri / Corporate Editor Tekstil Teknoloji Devleri
Prof. Dr. Hale Canbaz KARAKA
stanbulda Buluuyor
Yayn Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Kerim DURAN ITM 2016 Exhibition Dates
Prof. Dr. Erdem KOÇ
Prof. Dr. Mehmet AKALIN has been Determined; World
Prof. Dr. Peter HARDT Textile Technology Giants
Prof. Dr. Özcan ÖZDEMR
Doç. Dr. Recep YILMAZ Meet in Istanbul on 1-4
Prof. Dr. Merih SARIIIK
Prof. Dr. Ömer Berk BERKALP September 2016
30
Prof.Dr.Dilek Toprakkaya KUT
Haber Kooridanatörü / Editorial Coordinatör
Z.Seda DEMRDELEN
Index 14 Ziyaretçiler
Uluslararas likiler Müdürü / International Relations Manager
Yusuf AKBOLAT ve Katlmclar
Tarafndan Baarl
Sat ve Pazarlama Müdürü / Sales & Marketing Manager
Mehmet YÜKSEL Bulundu

Sat ve Pazarlama / Sales & Marketing Index 14 Declared A
Özcan SONGÜN
Success By Exhibitors and
Matbaa Sorumlusu / Printing Responsible
enol YALIN Visitors Alike
60
Muhasebe & Finans / Accounting & Finance
Duygu KESGN

Grafik Tasarm / Design and Art Direction
Ümit TRS Staple Force S 1000 Talep
Üzerine Üretime Olanak
Abone ve Datm / Subscription and Distrubition
Salayarak Yeni Pazar
Furkan GÜNEY
Bask Cilt / Publishing House Potansiyeli Yaratyor
Fabrika Basm / stanbul
Staple Force S 1000
Yapm - Yönetim / Head Office Facilitates On-Demand
Teknik Fuarclk ve Yaynclk
Reklamclk Danmanlk Tic. Ltd. ti. Production and Opens Up
Yakuplu Merkez Mah. Osmanl Cad.
Güney Konaklar B-Blok No: 1 Kat 3 D.6 - 34295 New Market Potential
Beylikdüzü - STANBUL
Tel : +90 (212) 876 75 06 REKLAM NDEKS / ADVERTISERS IND EX
Fax : +90 (212) 876 06 81
internet : http://www.nonwoventechnology.com AKBARKOD...............................43 ITM TEXPO 2016.........A.K./ B.C.
e-mail : info@nonwoventechnology.com ALLNONWOVEN (ENMAK)....5 TKB TA ...................................47
ALLNONWOVEN (ENMAK) .37 TMA ASA TOUR ....................55
Fiyat : 15 TL ALTIN TOUR /OTM .................63 OKEANOS..................................73
DILO............................................67 OTM 2014 .....................Ö.K./ F.C.
Üç ayda bir yaymlanr. Published once in three months.
Bu dergide yaymlanan haber ve fotoraflar, kaynak gösterilmeden kullanlamaz. E-TEXTILE..................................19 TEKNK AJANS .........................21
FILLTECH 2014.......A.K../ B.C.I. TEKSTL TEKNOLOJÖ.K../ F.C.I.
All rights reserved. All photos and news is this publication can not be used without
indicating the source HIGHTEX 2015 .............................1 TMA TEKSTL.....................24-25
   1   2   3   4   5   6   7   8   9