Page 5 - nonwoven3.2014
P. 5
nonwoven_haziranSON_Layout 1 5/29/14 4:08 PM Page 3


Fuar Rüzgar

The Breeze of Exhibition
NECP GÜNEYMerhaba,
Öncelikle Soma için bütün insanlarmza ve Soma halkna ba-
sal dileyerek balamak istiyorum. ehit olan kardelerimize
Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabrlar
diliyorum. Soma gibi aclarn bir daha yaanmamasn diliyorum.

Seçim öncesinde yakalad ivmeyi seçim sonras daha da art-
ran tekstil sektörümüzdeki canllk etkinlikleri de
beraberinde getiriyor. Tekstil sektörüne yönelik
etkinlikleri hemen her gün duyuyorsunuz. Özellikle belirtmek
isterim ki, 16-19 Ekim 2014 tarihlerinde, Gaziantep Ortadou
Fuar Merkezinde gerçekletirilecek olan OTM 2014 Ortadou
Tekstil Makineleri Fuar için hazrlklar tamamlanma aamasna
geldi. Fuarn büyük ksmnn dolduunu, yerlerin oldukça azald-
n vurgulamak isterim. Gösterdii youn ilgi sebebiyle sektörü-
müze de özellikle teekkür ederim.

Bir de buradan yine daha önce duyurusunu yaptmz ITM 2016
Fuarnn 5 Mays 2014 tarihi itibariyle satlarnn baladn
hatrlatmak istiyorum. Daha ilk günden bu fuara katlm için
gelen bavurular olaanüstü durumdadr. Sektörün ileri gelen
kurulular ITM 2016 için imdiden yerlerini ayrtmaya balad.
Özellikle yabanc firmalarn ve birliklerin çok büyük bir ilgi göster-
diini söyleyebilirim.

Ayrca Türkiyenin ilk ve tek Teknik Tekstiller ve Nonwovenlar
fuar olan HIGHTEXi de 2015 ylnda düzenleyeceimizi daha
önceden duyurmutuk. Bu bulumada yer almak için de talepler
sürüyor. Tarihini en ksa sürede duyuracamz ve satlarna ba-
layacamz bu fuar için de rezervasyonlara baland.

Özellikle Index 14 Fuarnda görütüümüz firmalar, teknik teks-
tiller ve nonwovenlar konusunda sürekli gelien, önemli bir pazar
olan Türkiyede bu fuarn gerekliliini vurgulayp, katlmak iste-
diklerini belirttiler. HIGHTEX 2015in de oldukça hareketli ve bir-
çok ürün çeidinin yer alaca önemli bir buluma olacan düü-
nüyoruz. Bu saymzda Index 2014 Fuar'na önemli bir yer ayrdk.
Avrupann ve dünyann en önemli organizasyonlarndan olan
Indexte biz de dergilerimizle yer aldk ve fuarlarmzn tantmn
yaptk. Türk firmalarn da oldukça geni katlmda bulunduu
Index 14 ile ilgili bilgileri ve gözlemlerimizi dergimizde bulabilir-
siniz.

Tekrar görümek üzere...

Sayglarmzla,3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10