Page 4 - Nonwoven Technical Textiles Technology
P. 4

CONTENTS / İÇİNDEKİLER

President Publisher / İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayõn Müdürü              Global Gathering Of                                               6
Necip GÃœNEY                                      Technical Textiles And
                                           Nonwoven Industry:
Editorial Director / Sorumlu Yazõ İşleri Müdürü                    HIGHTEX 2016
Ömral TİRYAKİ                                     Teknik Tekstiller ve
                                           Nonwoven Sektörünün
Editorial Coordinatör / Haber Koordinatörü                      Küresel Buluşması:
Z.Seda DEMÄ°RDELEN                                   HIGHTEX 2016
Cihan ALDIK

Corporate Editor / Yayõn Müşaviri
Prof. Dr. Ä°smail USTA

Editorial Board / Yayõn Kurulu                                                        Santex Rimar Group:                   44
Prof. Dr. Ä°smail USTA                                                             Since ITM 2016 Is
Prof. Dr. Hale Canbaz KARAKAŞ                                                         Such An Important
Prof. Dr. Kerim DURAN                                                             Appointment We Will
Prof. Dr. Erdem KOÇ                                                              Participate With Two
Prof. Dr. Mehmet AKALIN                                                            Different Booths
Prof. Dr. Peter HARDT                                                             Santex Rimar Group:
Prof. Dr. Özcan ÖZDEMİR                                                            ITM 2016 Çok Önemli Bir
Doç. Dr. Recep YILMAZ                                                             Buluşma Olduğu İçin,
Prof. Dr. Merih SARIIŞIK                                                           Fuara İki Farklı Stantla
Prof. Dr. Ömer Berk BERKALP                                                          Katılacağız
Prof.Dr.Dilek Toprakkaya KUT
Prof Dr. Fatma KALAOĞLU
Öğr. Gör. Şükriye YÜKSEL
Dr. Öğr. Gör. Belgin GÖRGÜN
Prof Dr. Ender BULGUN
Prof Dr. Sevil YEŞİLPINAR
Doç.Dr. Numan HODA

International Relations / Uluslararasõ İlişkiler
Emin EKÄ°NCÄ°
Semra DİNDAŞ

Sales & Marketing Manager / Satõş ve Pazarlama Müdürü
Özcan SONGÜN

Design and Art Direction / Grafik Tasarõm
Ãœmit TÄ°RSÄ°

Accounting & Finance / Muhasebe & Finans
Duygu KESGÄ°N

Subscription and Distrubition / Abone ve Dağõtõm                                               Groz-Beckert Presented                 48
Enes GÃœNEY                                                                  Latest Sewing and
Ahned GÃœRBÃœZ                                                                 Felting Products in
                                                                       Atlanta
Publishing House / Baskõ Cilt
Gezegen Basõm / İstanbul                                                           Groz-Beckert En Son Dikiş
                                                                       ve Lif Bağlama Ürünlerini
Head Office / Yapõm - Yönetim                                                         Atlanta’da Sundu
Teknik Fuarcõlõk A.Ş.
Yakuplu Merkez Mah. Osmanlõ Cad. Ülker Sok.
Güney Konaklarõ B-Blok No: 9 Kat 3 D.6 - 34524
Beylikdüzü - İSTANBUL

Tel    : +90 (212) 876 75 06
Fax    : +90 (212) 876 06 81
internet : http://www.nonwoventechnology.com
e-mail  : info@nonwoventechnology.com

Bursa Representative / Bursa TemsilciliÄŸi                       ADVERTISERS INDEX / REKLAM Ä°NDEKSÄ°
Alan Medya
Hacõ İlyas Mah. Ulubatlõ Hasan Bulvarõ                        AJANS PRESS.............................67       MFC DORNBIRN ...........................51
Ar-Kur Kuzeyhan Ä°ÅŸ Merkezi No:107 Kat:7 Daire: 705                  ALLNONWOVEN ..................39-49           NAPAL ............................................15
Osmangazi - BURSA                                   ANDRITZ..........................................9   NONWOVEN TECH. ..A.K.Ä°./ B.C.I.
Tel : +90 (224) 252 79 15                               AUTEFA .........................................23   OERLIKON......................................13
Fax : +90 (224) 252 79 42                               BRUCKNER ...................................33     OKEANOS .....................................69
                                           ÇINAR LAMİNASYON...A.K./ B.C.              PICANOL..........................................5
Fiyatõ : 15 TL                                    DILO................................................29 SİEBFABRİK (ALESTA) ..............21
                                           E-TEXTÄ°LE MAGAZÄ°NE..............59           TECHTEXTILE CINTE.................53
Published once in two months. İki ayda bir yayõmlanõr.                FILTECH ........................................65   TEKNİK AJANS ...........................57
                                           GRAF ..............................................35  TEKSTÄ°LTEKNOLOJÄ° D.............55
All rights reserved. All photos and news is this publication can not be used without HIGHTEX 2016 .................Ö.K./F.C.         TMA.................................................27
indicating the source.                                ITM 2016 ......................Ö.K.İ./ F.C.I.      TRÜTZSCHLER.............................19
Bu dergide yayõmlanan haber ve fotoğraflar, kaynak gösterilmeden kullanõlamaz.    ITME INDIA ....................................61    TÜYAP PALAS ............................63
                                           LACOM...........................................43   UGS - KAPADOKYA ELYAF ........1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9