Page 5 - Nonwoven Technical Textiles Technology
P. 5

Time To Unite With
        HIGHTEX 2016, Centerpiece Of

          Technical Textiles In Turkey
          Türkiye’nin Teknik Tekstildeki
          Göz Bebeği HIGHTEX 2016’ya

                  Kavuşma Zamanı

                                           NECÄ°P GÃœNEY

Hello,                               Merhaba,

We are opening HIGHTEX 2016 International Technical         1 Haziran’da HIGHTEX 2016 Uluslararası Teknik Tekstiller
Textiles and Nonwovens Fair on June 1 at Tüyap. HIGHTEX       ve Nonwoven Fuarı’nı Tüyap’ta açıyoruz. Türkiye’de
2016, the first and only exhibition on technical textiles and    teknik tekstiller ve nonwovena dair yapılan ilk ve tek fuar
nonwovens in Turkey, is one of the limited-number global-      olan HIGHTEX 2016 global ölçekteki sayılı
scale organizations and will be organized for the sixth time in   organizasyonlardan birisi ve Türkiye’de altıncı defa
Turkey. An extremely high participation is expected for       düzenleniyor. Dünyanın en önemli teknik tekstil ve
HIGHTEX 2016 where the world’s most important technical       nonwoven üreticilerinin yerini aldığı HIGHTEX 2016’ya
textile and nonwoven manufacturers take part. Being the most    katılım oldukça yüksek. Orta Doğu ve Doğu Avrupa’nın da
significant gathering for Technical Textiles and Nonwovens in    Teknik Tekstiller ve Nonwovenlar konusunda en önemli
also the Middle East and Eastern Europe, HIGHTEX 2016 has      buluşma noktası olan HIGHTEX 2016, dünyanın en önemli
become a critical platform which offers new opportunities in    ülkeleri arasında yer alan Türkiye’de yeni fırsatlar sunan,
Turkey, one of the most important countries in the world, and    yatırımlara ev sahipliği yapan önemli bir platform haline
hosts new investments.                       geldi.
With the development of products with high-added value in      Türkiye’de, son yıllarda yüksek katma değerli ürünler
recent years in Turkey, the market of Technical Textiles and    geliştirilmesiyle, teknik tekstil ve Nonwoven pazarı
Nonwovens has also improved. Initiating their operations in     gelişti. 1970’li yıllarda basit ürünlerle faaliyetlerine
1970s with simple products, manufacturing companies today      başlayan üretici firmalar, şu anda dünyaya tonlarca
export tons of technical textile and nonwoven raw materials     teknik tekstil ve nonwoven hammaddesi ve nihai ürün
and final products all across the world. Becoming the most     ihraç ediyorlar. Tüm bu sinerjinin en önemli odağı haline
focal point for this synergy, HIGHTEX 2016 will be a        gelen HIGHTEX 2016 önümüzdeki yıllardaki yatırımların
determinant for future investments. We wish all HIGHTEX       belirleyicisi olacak. Tüm HIGHTEX 2016 katılımcılarımızın
2016 exhibitors a successful fair and hope to see you again at   başarılı bir fuar geçirmeleri ümidiyle; HIGHTEX 2018’de
HIGHTEX 2018…                            görüşmek üzere…

Best Regards,                            Saygılarımızla,

                                 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10