Page 5 - nonwoven_temmuz_agustos
P. 5
nonwoven_agustos_Layout 1 8/15/14 3:48 PM Page 3Nonwoven Sektörü

Dolu Dizgin

Nonwoven Sector at

Full Steam

NECP GÜNEYMerhaba,
Modern ve çamzn tekstili olarak tanmlayabileceimiz teknik
tekstiller ve nonwoven sektöründe inanlmaz gelimeler oluyor.
Bundan 20 yl önce snrl sayda ülke ve üreticinin girmeye
cesaret ettii sektör, imdi uluslararas markalarla doldu. Ülke-
mizde de bu sektörde söz sahibi olan büyük irketler bulunuyor;
çok ciddi yatrmlar yapyorlar, gelitirdikleri ürünlerle hem yurt
içinde hem de yurt dnda önemli pazarlar elde ediyorlar.
Nonwoven sektörüne el atan bu irketlerimiz yaptklar yatrm-
lar ve Ar-Geler sayesinde sadece kendilerini büyütmekle kalm-
yorlar. Bu irketlerimiz ayn zamanda ülkemizi de uluslararas
teknik tekstiller ve nonwoven pazarnda üst sralara doru ta-
maya devam ediyorlar. Ba döndürücü gelime gösteren teknik
tekstiller ve nonwoven sektöründeki gelimeleri takip etmek
için fuarlar da kullanan sektör yetkilileri, rakiplerinden geri kal-
mamak için en ufak bir frsat kaçrmyorlar.
te bu fuarlardan birisi de HIGHTEX 2015 6. Uluslararas
Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar 11-13 Eylül 2015 tarih-
lerinde, stanbul Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezinde düzenlenecek olan HIGHTEX 2015 için satlara
baland. Türkiyenin konusunda ilk ve tek fuar olan HIGHTEX,
teknik tekstil ve nonwoven üretiminde kullanlan en son tekno-
lojileri, hammaddeleri, ara ürünleri ve nihai ürünlerin en yeni
çeitlerini bir araya getiriyor. Bu fuarn da yine unutulmaz fuar-
lar arasnda yer alacan imdiden garanti edebiliriz. Yerli ve
yabanc nonwoven devlerinin fuara gösterdii ilgi de çok
büyük
HIGHTEXin yan sra size OTM 2014 Fuarmzdan da bahset-
mek istiyorum. Bildiiniz gibi 16-19 Ekim 2014 tarihlerinde
Gaziantep Ortadou Fuar Merkezinde TÜYAP ve Teknik
Fuarclk ortakl, ayrca TEMSAD, Gaziantep Sanayi Odas ve
Gaziantep Ticaret Odas desteiyle düzenleyeceimiz OTM
2014 Ortadou Tekstil Makineleri Fuar, tekstil ve konfeksiyon
teknolojileri üreticisi firmalar, bölgedeki yatrmclarla bulutu-
racak. Sektöre yönelik en son yeniliklerin yer alaca fuarmz
için artk geri saym balad
Bu yakn tarihli etkinliimiz ile birlikte 1-4 Haziran 2016 tarih-
lerinde TÜYAP ve Teknik Fuarclk ortaklyla düzenleyeceimiz
ITM 2016 Fuar da katlmclardan youn ilgi görüyor. Bu fuar-
mz da katlm artlarnn açkland ilk günden beri sektörün
çok büyük bir ilgisi ile karlam durumda... Rezervasyonlarna
ve satna baladmz fuarmzda, yerli ve yabanc birçok dev
firma imdiden yerlerini ayrdlar bile...
Tekrar görümek dileiyle

Sayglarmzla,3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10