Page 5 - nonwoven_5_2014
P. 5
nonwoven_eylul_Layout 1 10/2/14 6:25 PM Page 3
Nonwoven ve Tekstilin

Merkezinde Büyük Buluma:

OTM 2014 Fuar

The Great Meeting at the

Centre of Nonwoven and Textiles:

OTM 2014 Exhibition NECP GÜNEYMerhaba,

2014 ylnn bizim için büyük bulumas ve heyecan kay-
na olan OTM 2014 Ortadou Tekstil Makineleri Fuar,
16 Ekim 2014/ Perembe günü açlyor. OTM 2014, teks-
til teknolojilerindeki son gelimeleri ve yenilikleri, bölge-
deki tekstil yat r mclaryla buluturacak en büyük ve tek
organizasyon olma özelliini tayor. Gaziantep Ortadou
Fuar Merkezinde yaplacak olan OTM 2014 Fuarna, 25 ülke-
den 500 firma katlyor. Tüyap ve Teknik Fuarclk ortakl,
Gaziantep Büyükehir Belediyenin destei; Gaziantep Sanayi
Odas, Gaziantep Ticaret Odas ve TEMSAD- Tekstil Makine
ve Aksesuar Sanayicileri Dernei ibirliiyle düzenlediimiz
OTM 2014 Fuarna yurt içinden ve yurt dndan 20.000
civar ziyaretçi gelecei tahmin ediliyor. Dünyann önemli
nonwoven üretim merkezlerinden birisi olan Gaziantepte
yaplan bu fuarda, nonwoven ve teknik tekstillerin üretimle-
rinde kullanlan teknolojiler ve yenilikler de tantlacan, bu
nedenle OTM 2014ün çok geni bir içerie sahip olduunu
yeniden hatrlatmak isterim.
OTM 2014 Fuarnn ardndan HIGHTEX 2015 Fuarna sra
geliyor. Türkiyenin konu ve içerik olarak ilk ve tek organizas-
yonu olan HIGHTEX 2015 6. Uluslararas Teknik Tekstiller ve
Nonwoven Fuar, 11-13 Eylül 2015 tarihlerinde stanbul
Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde yaplacak.
Büyük ilgi gören fuarda rezervasyon ve satlar tüm hzyla
devam ediyor. Bugüne kadar aldmz bavurular dorultusunda
özellikle vurgulamak isterim ki, HIGHTEX 2015 Fuar, daha önceki
fuarlardan çok daha büyük bir ov olacak gibi görünüyor. Fuar hak-
knda kapsaml bilgiye www.hightex2015.com adresinden ulaa-
bilirsiniz. Ayrca OTM 2014 Fuarndaki HIGHTEX standndan
bilgi alabilirsiniz.
16-19 Ekim 2014 tarihlerinde OTM 2014 Ortadou Tekstil
Makineleri Fuarnda görümek dileiyle

Sayglarmzla,

3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10