Page 5 - nonwoven_kasim-aralik_november-december
P. 5
nonwoven_aralik_Layout 1 12/26/14 2:27 PM Page 32015, HIGHTEX

Yl Olacak


2015 Will Be
HIGHTEX Year

NECP GÜNEYMerhaba,

2014 yl, Türk tekstil sektöründe olduu gibi teknik tekstil-
ler ve nonwoven sektöründe de yatrmlarn devam ettii
bir yl oldu. Özellikle son yllarda, teknik tekstiller ve non-
woven üretimleriyle dikkat çeken Türkiyede, ürün gelitir-
me ve çeitlendirme amaçl önemli yatrmlar yapld.
Dünya genelinde marka haline gelen Türk firmalar, gelitir-
dikleri ürünler ve Ar-Geleriyle önemli aamalar kaydettiler.
Bata hijyen, medikal, jeotekstil, inaat, konfeksiyon,
dekorasyon, gda, ambalaj, otomotiv olmak üzere hemen
hemen her sektöre yönelik üretim yaplyor. Hatta baz fir-
malarn gelitirdii ürünler, dünyada ilk ve/ veya tek olma
özelliini tayor. Bu dorultuda Türkiye, her geçen yl tek-
nik tekstiller ve nonwoven üretiminde bir merkez olma
yolunda ilerliyor. Bu dorultuda biz de, 2005 ylndan bu
yana HIGHTEX Uluslararas Teknik Tekstiller ve Nonwoven
Fuar ile sektörün geliimine elimizden gelen destei ver-
meye çalyoruz. Türkiyenin ve hatta bölgenin ilk ve tek
fuar olan HIGHTEX, 11-13 Eylül 2015 tarihinde yaplacak.
Bu yl 6. defa yapacamz HIGHTEX 2015 Fuar, gördüü
ilgiyle imdiden önemli oranda dolmu durumda. Ayrca
stanbul Teknik Üniversitesi tarafndan organize edilen
stanbul Tekstil Kongresinin de HIGHTEX 2015 Fuaryla e
zamanl olarak yaplacan hatrlatmak istiyorum.Fuarn
ve dergimizin tantm çalmalar kapsamnda bizler de
bütün yl dünyann birçok ülkesinde düzenlenen etkinlikler-
de ve organizasyonlarda yerimizi alacaz. 2015 yl dünya
teknik tekstiller ve nonwoven sektörü için oldukça hareket-
li geçecek ve youn olacak gibi görünüyor. Bu kapsamda,
imdiden HIGHTEX 2015 Fuar için ajandalarnzda notunu-
zu aln; 11-13 Eylül 2015 tarihinde, Tüyap Beylikdüzü Fuar
ve Kongre Merkezinde bulumak dileiyle.

Bu vesileyle yeni yeni ylnz kutlar, 2015im sektörümüz-
de, ülkemizde ve tüm dünyada hayrlara vesile olmasn
dilerim

Sayglarmzla,
3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10