Büyüme Potansiyeline Sahip Otomotiv Sektöründe Hava Yastığı İplikleri Yükselişte

Business Wire’da yer alan tahminlere göre, önümüzdeki beş yıl içinde hava yastığına olan talep yüzde 5 oranında artacaktır. Bu güne kadar hava yastıkları daha ziyade poliamid 6.6 iplikler kullanılarak üretilmekteydi. Ancak, poliyesterin bu zorlu endüstriyel elyaf ipliklere bir alternatif haline gelmesi hususu dikkate değerdir.

Endüstriyel iplik üreticileri hava yastığı ipliği pazarının giderek büyüyen bir pazara dönüştüğünü fark etmeye başladılar. Bu doğrultuda, sistem kurucusu Oerlikon Barmag tarafından tedarik edilen 6.6 (PA6.6) poliamid ve poliyester ipliklerin kullanımıyla üretilen hava yastıkları imal etmek üzere dört proje sadece son 12 ay içinde başarılı bir şekilde devreye alınmıştır. Kuzey Amerika ve Çin’de bulunan tanınmış iplik üreticilerinin tesislerine kurulan bu sistemler, PA6.6 için 235 ila 700 dtex arasında olup, PET için 470 ila 550 dtex arasındaki titre aralıklarını kapsamaktadır. Sistem konsepti en yüksek seviyede esneklik sunuyor: değiştirilebilir eriyik dağılımı ile kanıtlanmış SP4 eğirme sistemi, hava yastığı iplik sistemlerinin PA6.6’dan PET’e veya aksi yönde fazla efor sarf etmeden dönüştürülmesini sağlamaktadır. İplik üreticileri değişen pazar ihtiyaçlarını karşılamak adına esnek ve hızlı bir şekilde gerekli önemleri alabilirler.

Büyüme Potansiyeli
Olan Pazar Yol güvenliği gereksinimdeki artış nedeniyle hava yastığı ipiklileri talebinde artış meydana gelmiştir. Bu bağlamda, örneğin Hindistan hükumeti ve Karayolu Taşımacılığı ve Karayolları Dairesi, araç güvenlik kurallarını ve düzenlemelerini gözden geçirmiştir. 2017 sonbaharında yürürlüğe girecek olan bunun yeni versiyonunda, özellikle yan ve ön darbeler bakımından, çok daha fazla yolcu güvenliği öngörülmüştür. Birçok otomobil üreticisinin tahminlerine göre, bu yeni güvenlik kurallarına ve yönetmeliklerine uyulması hususu ancak hava yastığının montajıyla mümkün olabilecektir. Ayrıca, PCI tarafından yapılan araştırmalara göre, Latin Amerika’da da araçlarda daha fazla güvenlik çok tartışılan bir konu olup hava yastığı ve emniyet kemeri imalat sanayii üzerinde olumlu bir etkisi vardır: iki Güney Koreli hava yastığı üreticileri halihazırda Orta Amerika’da yaptıkları yatırımları duyurmuşlardır. Otomobillerde tekstil elyafları ve filamanlarının ortalama hacmi 30 kg civarındadır; PCI’ye göre, Liflerin %19’undan biraz azı hava yastığı ipliğini oluşturur. Bu endüstriyel iplik imalatçıları için yüksek karlı bir büyüme pazarı açmaktadır.