İnkontinans Ürünleri Hijyen Piyasasında Devrim Yapıyor

Sağlık hizmetleri ve yaşam standartlarında yaşanan global ilerlemeler sayesinde, insanlar geçmişte olduğundan daha uzun süre yaşıyorlar.

2015 yılında dünyada 65 yaşın üstünde 599 milyon insan vardı ve yaşlıların nüfusunun 2020 yılında 712 milyon olması bekliyor. Bu büyümenin nerede duracağını kimse bilemiyor. Nüfusun yaşlanması yeni ihtiyaçlar yaratıyor fakat asıl devrimsel olan yaşlı insanların her zaman olduklarından daha aktif olmalarıdır. Bu durum günümüzde günlük kullanım eşyaları olarak değerlendirilmeyen ürünler için talebi arttırmaktadır. Yaprak pad, tek kullanımlık iç çamaşırı ve yetişkin alt bezleri gibi emici inkontinans ürünleri bu gibi ürünler için iyi örnekler. Artan yaygınlıkları zaman içerisinde hijyen piyasasındaki dengeyi alt bezi ve kadın hijyen ürünlerinden inkontinans ürünlerine doğru kaydıracak.

Her yaştan kadın ve erkek inkontinans sorunu yaşıyor
Peki inkontinans nedir? Hem idrar kaçırması hem de bağırsak gevşekliğini ifade etmektedir ve her birisinin farklı sebebe sahip olan pek çok alt gruba bölünebilir.

Bunlar: dürtü, stres, taşma ve işlevsel inkontinanstır. Çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan erkek ve kadın inkontinanstan yakınmaktadır ve bu rahatsızlığa dair farkındalık arttıkça inkontinans ürünleri de gittikçe daha çok toplumsal kabul görmektedir. İnkontinans ürünleri, özellikle bebek bezleri veya kadın pedleri ile kıyaslandıklarında yaygın tüketim ürünleri olmadıkları aşikârdır. İnkontinans ürünlerinin pazara girişlerinin halen daha çok düşük olduğu Kuzey Amerika ve Avrupa’da bile durum böyledir.

tecnolojiy1

Yetişkin alt bezleri? ‘Şey, tam olarak öyle değil’
Kişi ‘inkontinans ürünü’ kelimesini duyduğunda ilk aklına gelen, hantal yetişkin alt bezleri olabilir – hani bebeklere giydirdiklerimiz gibi, sadece biraz daha büyükler. Aslında modern inkontinans ürünleri bundan çok daha gelişmiştir: Çok incelerdir, süper emicilerdir ve dışardan fark edilemeyecek şekildedirler. Pazarın lokomatif güçlerinin kuvvetli olması sebebiyle hijyen ürünleri endüstrisi devamlı olarak bu ürünleri daha da göze çarpıcı veya aslında bunun tam aksini yapıcı hale getirmek için yeniliklerde bulunuyor. İnkontinans ürünleri iki gruba ayrılabilirler: Hafif inkontinans ürünleri ve orta veya ağır inkontinans ürünleri. Hafif inkontinans için olan ürünler arasında koruyucu pedler ve yaprak pedler en popüler ürünlerdir. İnkontinans pedleri aynı zamanda menstrüel koruma için kullanılanlardan farklı olarak idrar pedleri olarak da biliniyorlar. Benzer görünmeleri ve aynı hafiflikte olmalarına karşın inkontinans pedleri daha fazla sıvı emmek, cildi kuru tutmak ve kokuları yakalamak üzere tasarlanıyorlar.

Üstün Koruma ve Bakım: RKW Tıbbi Uygulamalar için En Yeni Çözümlerini Sundu

İdeal koruma kullanım kolaylığı ile birleşti: Bu yıl Düesseldorf, Almanya’da gerçekeşen Medica fuarında RKW cerrahi ve
yara bakımı uygulamaları için en yeni yüksek performanslı film ve laminetlerini salon 6, stand D16’da sergiledi.
Medicace® ve Medifol® markalarındaki ürünler kendini kanıtlamış koruma özellikleri ve rahatlık seviyeleri sunuyor.

Güvenilir enfeksiyon koruma hem tıbbi personeli hem de bakımını üstlendikleri hastaları korumada anahtar bir role sahip. Daha etkili çözümlere yönelik talepler artamaya devam ederken buna yanıt olarak RKW Medicace® yüksek performans filmleri ve laminetlerini sergiledi. Çok tabakalı ürünler hem tek kullanımlık cerrahi bant ve bezler gibi nihai uygulamalar hem de masa ve alet masası kaplamaları için tam bir koruma özelliği sunmaktadır. Dahası, RKW’nin hava alan kumaşı Gownance kullanıcıya yenilikçi doğası sebebiyle koruma seviyesini artıran bir seçenek olarak sunulmuştur. “Medicace® çeşitleri RKW’nin tıbbi uygulamalar için tek kullanımlık laminatları önde gelen Avrupa tedarikçisi pozisyonuna vurgu yapmaktadır.” diyen RKW’nin Medikal Satış Müdürü Sophie Litt sözlerini sürdürdü: “Filmlerimiz ve laminatlarımız cerrahi bez ve kumaşların üreticilerine en yüksek kalitede standartlar ve tutarlılık sağlasın diye en son teknolojileri kullanıyoruz. Dahası, nihai kullanıcının güvenliğine önemli ölçüde katkıda bulunuyor”. Medifol® yara bakımı uygulamalarında kesin koşulları karşılayan RKW’nin çok çeşitli kabartmalı film ve laminat markasıdır. Güvenilir tek kullanışlı yara bandı iyileşmede önemlidir. Fuarda RKW hem sıvı koruma özelikleri hem de rahatlık, esneklik ve nefes alabilir özelliklerdeki ürünlerini sergiledi.

Yaratıcı Teknolojik Liderlik: Sanayi ve Mimari İçin Dokuma Tel Örgüler

Bu başarının arkasındaki itici güç, GKD’nin, pazar ve müşteri odaklarına yakınlığıyla birleşen teknolojik liderliğidir. En yeni örgü teknolojisi, disiplinler arası problem çözme yetkinliği ve yenilikçi gücün bir araya getirildiği ve yatırımcısı tarafından bizzat yönetilen bu işletme, benzersiz bir pazar statüsü sağlamaktadır. GKD, ürünlerinin güçlü yanlarını ve bireysel işletme birimlerinin teknik bilgilerini, devamlı olarak yeni sektörlere taşımakta ve dolayısıyla sürekli olarak yeni uygulama alanlarına açılmaktadır. Otomotiv ve uzay-havacılık sanayilerinde, tıp ve çevre teknolojilerinde, kimya ve eczacılık alanında, gıda işleme ve tekstil sanayilerinde, kâğıt ve odun işleme sanayilerinin yanı sıra uluslararası tanınırlığa sahip mimari çalışmalarında yer alan lider kuruluşların tamamı, 591 çalışana sahip, bu orta ölçekli, uluslararası etkin şirketin müşterileridirler.

Sanayi tipi tel örgüler/Filtreleme tel örgüleri

Şirketin kurulduğu yıl olan 1925’ten itibaren, alışılageldiğin dışındaki fikirler için gereken açık fikirliliği sürdürmek adına örnek gösterilesi yenilikçi yetkinlik ve cesaret, GKD’nin girişimci olarak gelişimine damgasını vurmuştur. İşletme birimi olan SOLID WEAVE’in, günümüzdeki ürün yelpazesi, katı maddelerin ayrıştırılması için kullanılan tel örgülerden, katı/sıvı karışımı maddelerin ürünlerden filtrelenmesine, hava taşıtı parçalarında kullanılan koruma eleklerine ve hava taşıtlarının motorlarında kullanılan gürültü azaltıcı, akustik izolasyon örgülerine kadar her şeyi kapsaması amacıyla geliştirilmiştir. Klasik uygulama alanları, tekstil sanayisinde kullanılan ipliklerin üretimi için polimerlerin filtrelenmesinden, alkolsüz içecekler ve mayalama filtrelerinin yanı sıra diğer sanayi sektörlerinin oluşturduğu geniş bir yelpazedeki sanayi ve üretim filtreleme işlemlerine kadar uzanmaktadır. Bunların yanı sıra, özellikle yüksek akıcılığa sahip sıvılarda, GKD’nin mekanik dirence sahip tel örgü yapıları da alanlarında lider ürünlerdir.

Çapı saç telinin yalnızca dörtte biri kalınlığında olan tellerin örülmesiyle, 600 metre uzunluğuna kadar üretilebilen, ince filtre malzemesi, GKD’nin tel örgülerinin, müşteriye özel otomasyon süreçlerine doğrudan uygulanabilmelerine imkân sağlamaktadır. Ürünlerin ASP, ESP veya ABS gibi son derece zorlu ekonomik sürüş desteği uygulamalarının yer aldığı otomotiv endüstrisinin yanı sıra inkjet baskı makineleri sektöründeki kullanımları bunlara örnektir. Aerodinamik uygulamaları, rüzgâr tüneli yapıları, otomotive ve uzay-havacılık sanayileri, GKD tellerinin başarıyla uygulamaya geçirildiği diğer alanlara örnektirler. Bunlarla birlikte, bu işletme birimi, 2004 yılında ince teller için dünyanın en modern teknik dokuma tezgâhlarını kullanmaya başlamasıyla, daha da güçlenmiş ve yeniden enerji kazanmıştır. İleri teknoloji filtre ürünleri, sanayi ve tıp-teknik uygulamaları için bütüncül çözümler ve tamamlanmış filtre sistemleri tedarik edebilme kabiliyeti, şirketin yer aldığı bu sektördeki uluslararası liderlik pozisyonunu güçlendirmeye devam edecektir.

Sistemlere tedarikte bulunan SOLID WEAVE filtreme teknolojisi ve fabrika mühendisliği, katı/sıvı ayrıştırma sektöründeki belirli alt pazarlara kompakt filtreleme sistemleri geliştirmektedir. Entegre kompakt filtreleme sistemi olan MAXFLOW, filtreleme ve briketleme işlemini tek parça bir donanımda toplamaktadır. Filtre desteklerine ihtiyaç duyulmaksızın, sistem, parçacık ayrıştırma işlemini mikron seviyesine indirmektedir. Bu, patentli konsept, metal işleme sanayindeki ana süreçleri dikkat çekici şekilde optimize eden, yeni jenerasyon filtreler sunmuştur.

Üretim bandı örgüleri

Geniş bir üretim süreçleri yelpazesinin ana bileşeni olarak, GKD’nin işletme birimi olan WEAVE IN MOTION tarafından imal edilen üretim bantları, sanayide vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. GKD bantlarının kalitesi, yapısı ve kullanım ömrü, etkinlik ve maliyet verimliliği konularında belirleyici faktörlerdir. Plastik örgülü üretim bantları, öncelikli olarak, katı/sıvı filtreleme işlemlerinde, bant baskı filtrelerinde veya meyve suyu üretiminde, arıtma çamuru drenajında ve fosfor ayrıştırılmasında faydalanılan vakum filtrelerinde kullanılmaktadırlar. Paslanmaz çelik veya bronzun yanı sıra plastik kullanılarak üretilen metal örgülü üretim bantları, donma, kuruma, drenaj veya ısıtma süreçleri için esas ürünlerdir. Üstlerinde pizza pişirilebilmesinin ve patates püresi tanelerinin kurutulabilmesinin yanı sıra meyve ve sebzeler dondurulabilmektedir. Paslanmaz çelik veya plastik ve metal karışımlarından üretilen ve kendini otomatik yönlendirebilen TRACKMATIC® bantları, tekstil terbiye işlemlerinde ve örgüsüz üretimin yanı sıra ahşap ve seramik üretiminde kendilerini kanıtlamışlardır. Özellikle hızla büyüyen teknik tekstil pazarındaki, GKD üretim bantları ve örgüleri, inceltme, şekillendirme ve kaplama süreçlerindeki cam, sentetik, mineral ve selüloz fiber örgüsüz mamuller için standartları belirlemektedir. Ahşap işleme sanayisinde de, Düren merkezli şirketin imal ettiği tel örgülü üretim bantları iyi bilinen ürünlerdir. Metal, plastik veya malzeme kombinasyonlarından üretilen üretim bantları, dünyanın dört bir yanında, sunta, lif levha, astarlama ve kaplamanın yanı sıra palet üretim sanayilerinde kullanılmaktadır. Geniş ve çeşitli bir ispatlı yapılar yelpazesi ve gelecek vaat eden ürün yenilikleriyle, GKD, kalite bilincine sahip pazarlarda daima sıfır sorun politikasında, üretim birimi WEAVE IN MOTION’a güvenmektedir.

Mimari tel örgüler

1992 yılına kadar, dünyanın her yerinde kullanılmalarına karşın, yalnızca birkaç kişi GKD metal ve plastik tel örgülerinin varlığından haberdardı. İlk defa dekoratif bir amaç doğrultusunda kullanıma koyulmaları, alüminyum tel örgülerden yapılma radyatör ızgaraları şeklindeydi. Bu, 1993 yılında Fransız mimar Dominique Perrault ile birlikte yapılan ve günümüze kadar yirmi yıl boyunca devam eden, iş birliğinin başlangıcıydı; bu iş birliği, GKD’nin işletme birimi CREATIVE WEAVE’in doğumuna işaret etmekteydi. Birlikte üstlendikleri ilk mimari projesi olan Bibliothèque Nationale de France’da, GKD, metal örgü malzemelerinin potansiyelini keşfetmiş ve tel örgülerin, on iki farklı uygulama alanına yönelik olarak üretiminin farkına varmıştır. Sekiz metre genişliğe kadar ulaşabilen tel örgü paneller, en büyük mimari yapıların dahi boyutlarına imkân sağlamaktadır. GKD tarafından tedarik edilen örgü genişliği ve malzemelerin çeşitliliği dışında, tel örgünün mimarideki başarısı aynı zamanda optik ve işlevsel özellikleri sayesindedir. Yansıtma, şeffaflık ve matlık, esneklik ve dirençlilik, ışık ve hava geçirgenliği, uygulamada sınırsız hizmet ömrü, temizlik kolaylığı, geri kazanılabilirlik ve güneşe, rüzgâra, çarpmalara ve hepsinden de önce bomba patlama işlemlerinden meydana gelen patlama dalgalarına ve uçak parçalara karşı işlevsel koruması, bu özellikler, arasında sayılabilirler. Dünya çapındaki referans projelerine, ofisler ve devlet binaları, müzeler, oteller, hava limanları ve demiryolu istasyonları, sinemalar, araba park yerleri, barlar, restoranlar, butikler ve hatta stadyumlar ve köprüler de dâhildir. Uygulamaların çeşitliliği, dış yüzeylerden, tavanlara, duvarlara, ara duvarlara ve güneşten koruma yapılarından, tırabzanlara, sütunlara ve merdiven boşluğu kaplamalarına, yer kaplamalarına ve obje tasarımına kadar uzanmaktadır.

Bibliothèque Nationale de France sonrasında, işletme birimi CREATIVE WEAVE’in başarı hikâyesindeki diğer dönüm noktalarına, Berlin’de bulunan Kapalı Bisiklet Pistleri ve Yüzme Havuzları dâhildir. Berlin’deki iki spor salonunun çatıları, geniş yüzey alanlarını kaplama kapasitelerini gösterirken, öte yandan da Bibliothèque Nationale de France’daki122, GKD tel örgülerinin uygulama çeşitliliği, yapının ilk göze çarpan özelliğidir. Murphy/Jahn tarafından Cologne/Bonn Havalimanı’nda inşa edilen Avrupa’nın en büyük araba garajlarından birinin yüzeyi, bu uygulama alanları için standartları belirlemiştir. Yuvarlak bir objenin etrafını saran görsel olarak lehimsiz kaplama, Hannover’da yer alan Expo 2000’deki Bertelsmann’ın “Planet-m” adlı yapısı için üretilmiştir. Saarbrücken’de bulunan Expomedia Light Cube adlı yapının “dış derisi”, bugüne kadar kurulumu yapılmış olan en büyük bireysel öğelere sahip tel örgü yüzeylerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bugün, referans listesi, dünyanın en çok saygı duyulan mimarlarını ve dünyanın pek çok yerinde bulunan, uluslararası tanınırlığa sahip binaları kapsamaktadır. GKD mimari tel örgüsünü kullanan, çarpıcı başarılardan en yenileri arasında, Tokyo ve Rio de Janerio’da bulunan Louis Vuitton’un amiral mağazaları, Real Madrid’in Estadio Santiago Bernabéu Stadyumu, Şangay’da bulunan Formula 1 yarış pisti, Beijing Opera binası, Madrid tenis stadyumu veya Miami’deki American Airlines Arena gösterilebilir. Ürünün estetik ve işlevsel kullanım yelpazesinin sürekli genişlemesi, şirketin bu sektörünün niteliği olmaya devam edecektir.

Teknolojik liderlik ve pazara yakınlık

Yaratıcı teknolojik liderlik, her zaman şirketin itici gücü olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bugünün dikkate değer tel örgü yapılarının pek çoğu esasında GKD tarafından geliştirilmiştir. Yüksek kalite metal tel örgüler üreticisi olarak, 410’u Düren, Almanya’da bulunan dünya çapında 693 çalışana sahiptir. Tüm işletme birimleri özerktir ve etkin ve esnek şekilde faaliyet gösterirler. Süreç odaklı organizasyon yapıları ve basık hiyerarşi yapısı, şirketin daimi oryantasyonunu, müşterilerin lehine desteklemektedir. Aynı zamanda GKD, Almanya’da merkezi bulunarak, ABD, Güney Afrika, Çin, Hindistan ve Şili’de faaliyet gösterenlerle birlikte altı tesisinin yanı sıra Fransa, Büyük Britanya, İspanya, Dubai, Katar’daki alt kuruluşları ve dünya çapındaki temsilcilik ofisleriyle, pazar ortaklarına coğrafi yakınlık sunmak için çaba göstermektedir. İstikrarlı inovasyon ve stratejik ortaklık politikasını ifade eden müşteri oryantasyonu ile birlikte, GKD, popüler akımları belirlen fikirleri ve ürünleri sayesinde şirketin daimi başarılı gelişimini temin eder.

GKD: Polimer Filtrelemeden Nonwoven Elde Etmeye

Bu türden nonwoven mamullerin %80’ininden fazlası bezler veya kozmetik mendiller gibi hijyen sektörüne ait ürünler veya medikal sektörde tek kullanımlık ürünler olarak kullanılmaktadır. Ve bu da nonwoven daha ince, daha hafif ve daha etkin şekillerde üretilmesine yönelik yüksek standartları beraberinde getirmektedir.

Uluslararası arenada öncü teknik dokuma şirketi olan Gkd – Gebr. Kufferath AG spunlaid söz konusu olduğunda dünyaca bilinen güvenilir bir uzman unvanına sahiptir. Danışmanlık, tasarım, üretim ve hizmet alanlarında tam kapsamlı yetkinliği ile yatırımcısının yöneticiliği altındaki bu KOBİ nonwoven mamuller sektöründe çok aranan bir ortak ve çözüm tedarikçisidir.

Teknik tekstillere yönelik pazar tüm dünyada hızla büyümektedir. Ve bu sektördeki en güçlü büyüme en önemli uygulama alanları hijyen ve medikal ürünlerde bulunan nonwoven mamuller sektöründe gerçekleşmektedir. Burada, özelikle dokusuz ürünler için yüksek bir talep mevcuttur. Bu eğilimi güdüleyen faktör ise demografik gelişimdir. Bir yanda giderek artan beklenen yaşam süresi enkontinans, yara iyileşmesi ve enfeksiyon kontrolü gibi yaşlı insanların ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş ürünlerin talebinde de artışa yol açmaktadır. Öte yandan,  artan dünya nüfusu ve pek çok bölgede yükselen yaşam standartları bebek bakım ve kozmetik ürünlerde giderek artan taleplere yansımaktadır. Bu oldukça çekişmeli küresel pazarda başarılı olabilmek adına, üreticiler sürekli olarak tek aşamalı spunlaid ürü3n işlemin üretimi ve verimliliğini en ideal hale getirmek zorundadır. İster merkezi ürün, merkezi filtreler ve iplik leventleri, soğutma elekleri ve yatırma bantları için olsun, GKD’nin tel örgü yapıları ve materyal seçimi – belirli bir ekipman ve ürünler için bireysel koşulları sağlamaya yönelik kişiye özel düzenlemeler – dönüştürme endüstrisinin giderek artan talepleri için spunlaid süreçlerin entegre adaptasyonuna yönelik önemli bir katkıda bulunmaktadır.  Polimer filtreleme aşamasında bu katkı öncelikli olarak paslanmaz çelikten yapılmış optimize Düz çift Örgü ilmikleri (ODW) araçlığı ile yapılmaktadır. Özel yapılandırmaları sayesinde bu tel örgüler düşük diferansiyel basınç ve uzun hizmet ömrü ile tam bir filtrelemeyi bir araya getirmektedir. Tel örgü yüzeyindeki yiv şekilli gözenekler tel örgü içerisindeki gözeneklerden daha küçüktür. Kesme noktası üzerindeki parçacıklar doğrudan tel örgü yüzeyinde muhafaza edilir. Bu yolla, ODW’ler ayrıca güvenilir bir şekilde tam dağılmamış katkı maddeleri ve katı parçacıkları filtreler.

Eriyikte kalan jele benzer tortular ortaya çıkan kesme gücü ile ezilirler. Kusursuz ayrılma oranları, yüksek kir tutma kapasiteleri ve düşük tıkanma eğilimleri ile ODW’ler spunlaid sürecinde yer alan çeşitli yığışımın çıkarılması için oldukça idealdir. Örneğin elek değiştiriciler için bu tel örgü türü işleme özel montajlanmış filtre diskleri veya kartuşlarında çok katmanlı bir yapılandırma olarak kullanılır. Tel örgü konfigürasyonunu tasarlarken GKD – gerektiği takdirde – kendi kurum geliştirme, entegre simülasyon uygulaması olan Weavegeo®’dan faydalanmaktadır. Bu da tel örgü konfigürasyonunu bireysel uygulamanın koşullarına tam olarak uyarlaması ve polimer filtrelemenin özel sürecini simüle etmesi için GKD’ye imkân tanımaktadır. Laboratuvarda simülasyon aracılığı ile edinilen bilgi ve iç görüler, mükemmel şekilde kişiye özel uyarlanmış, boyutlandırılmış ve kullanıma hazır ürünler üretmek için GKD’nin ultra-modern teknik dokuma tezgahlarında uygulanmaktadır. Merkezi filtrede 10 ila 40 μm ayrıştırma oranına sahip beş ila altı filtre katmanından oluşan elekler kullanılmakta, eğer özel bir uygulama gerektiriyorsa da koruyucu bir tel örgü ile kaplanmaktadır.  İplik levendinde standart ölçülü ve mükemmel aşamalı birkaç sayıda katmana sahip tel örgüler eriyiğin akışını filtrelemekte ve böylece düzenin hizmet ömrünü artırmaktadır. Bu çerçeveye oturtulmuş ve boyut olarak 6 metreye ulaşabilen uzun filtrelerin veya filtre disklerin üretimi maksimum seviyede mühendislik uzmanlığı ve filtre paket yapısı gereken seviyede üretim başarısını garantilesin diye özel bir uygulamaya denk gelecek şekilde kusursuz ürün seçimini gerektirmektedir. Burada da boyutlara uygun kesmeden önce tel örgünün kapsamlı kalite kontrolü ve otomatik temizleme özelliği sayesinde, GKD yüksek kaliteli spunlaid ürünlerin talep ettiği şekilde bir üretim güvenilirliğini taahhüt etmektedir. Önkoşullar redresörler için eşit derecede faydalıdır.

Bu elekler – lif akışının bir ya da her iki yönünde düzenlenmiştir – yatırma kısmından önce soğuk hava ile onlara suverme işlemi uygulayarak halen sıcak sürekli filamentleri sertleştirir. Bu tür suverme eleklerinin yapılması için geniş formatlı bal peteği taşıyıcı plakalar her iki yönden özellikle ön işleme tabi tutulmuş tel örgü ile kaplanır ve bir çerçeveye oturtulur. İster orijinal ekipman ister tamir amaçlı olsun – kesinliği yüksek tel örgüler ve kaplamaları sayesinde GKD sorunsuz lif akışı için vazgeçilmez olan akış homojenliğini taahhüt edebilmektedir. Conducto® ve Conductive® çeşitlerinden oluşan tel örgülerden yapılmış elektrostatik iletken yatırma bantları ile GKD aynı zamanda spunlaid sürecin dördüncü ve son aşaması içinde seçim ortağıdır. Çözgülerinin içerisine dokunmuş bronz teller veya grafit filamentler ve de iz bırakmayan iğne leventleri sayesinde bu sonsuz polyester bantları sürecin kendisi tarafından ortaya çıkan tüm elektrostatik gücü metalik silindirler ile temas aracılığı ile sürekli uzağa ileterek entegre süreç akışının güvenliğini önemli ölçüde artırmaktadır.

Bu özellik sayesinde bantların sağladığı üretim güvenilirliğine ek olarak, etkinlikleri de düşük lif nüfuzu, tek kart web formasyonu, kişiye özel hava geçirgenliği, mükemmel örgüsüz aşındırma ve yatırma bölümünde güvenilir yapışkanlık ile daha da güçlenmektedir.

Mühendislik ve danışmanlığa yönelik entegre yetkinliği ve üretimdeki uzmanlığının başarılı kombinasyonu GKD’yi spunlaid süreçlerin zorluklarına yönelik çok aranan bir problem çözücü hale getirmiştir. Tek bir kaynaktan kapsamlı hizmet bu teknolojik lider ile işbirliğinin güçlü bir şekilde başarılı bir deneyim olacağını taahhüt etmektedir.

Shima Seiki Techtextil Kuzey Amerika’ya Katıldı

Shima Seiki şirketi tamamen dikişsiz örme parçaları imal eden öncü Wholegarment® örgü teknolojisi ile tanınıyor. Orijinal SlideNeedle ™ özelliklere sahip yeni SWG091N2 kompakt Wholegarment® örgü makinesini piyasaya sundu. Küçük örme parçaları üretme kabiliyetine sahip makine ile koruyucu eldiven, sıkı çorap, borumsu kayış bağ gibi dar boru tipi örmeler yapılabiliyor. Bu örme yapılar otomotiv, uzay ve havacılık endüstrisi, spor, medikal, koruyucu, outdoor ve diğer 3D uygulamalar için eşsiz çözümler sunuyor.

SRY123LP Shima Seiki’nin en son geliştirdiği bilgisayar destekli örme makinesidir. Bu son versiyonda geleneksel iğne yataklarının üzerine ilmek baskı yatakları monte edilmiştir ve her bir ilmek üzerinde baskı uygulanarak daha iyi kontrol sağlanmıştır. Özellikle kakma desenlerde görülmemiş yeteneğe sahiptir. Dolgu desenli kumaş üretimi hali hazırdaki örme kumaşların içine iplik sokulmasıyla yeni moda yapılar geliştirilmesine olanak sağlar ve bu kumaşlar yeni market fırsatları açar. Dolgu ile örme kumaşın tipik esneme karekteristiği ortadan kalkar ve böylece metal ve tek lifli iplikler gibi yeni malzemeler kakma yapıda kulanılır ve bu da yeni endüstriyel kullanım olanakları sunuyor.

Ayrıca yeni “Yarn Unwinding Option – Bobin sağma seçeneği” teşhir edildi. Normalde metalik ve monofilament iplikler gibi katı malzemeler örme işlemi sırasında dolaşma eğilimindedir ve ipliklerin makineye akıcı bir şekilde beslenmesi mümkün değildir. Motorize bobin aktif olarak ipliklerin sağılmasını sağlayarak akıcı ve dengeli besleme sağlar. Bu sistemde besleme miktarı ve gerginlik dikkatlice kontrol altında tutulur. Shima Seiki’nin en son sürümü “SDS-ONE APEX3” 3D tasarım sistemi fuarda sergilendi.