EDANA İstatistikleri Sektörün Direncine Vurgu Yapıyor

Avrupanonwovenüretiminde %2.5artışkaydedildi;gayrisafiyurtiçihasılayıgeridebırakmayadevamediyor.

Nonwoven ve ilgili sektörlere hizmetler sunan lider global bir kurum olan EDANA, INDEXTM17 fuarı açılış gününde, 2016 yıllık istatistik verilerini açıkladı, bu fuar nonwoven tedarik zinciri ve müşterilerinin buluştuğu en büyük global etkinlik olma özelliğini taşımaktadır. Burada Avrupa genelindeki ülkelerindeki nonwoven sektörü ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme sunmuş olup açıkladığı en son rakamlar sektörün nabzını tutmuş ve dayanıklılığını göstermiştir.
EDANA’nın topladığı ve derlediği rakamlara göre, 2016 yılında, Avrupa’da gerçekleştirilen tüm nonwoven üretim hacminde %2.5 oranında büyüme kaydedilmiş olup belirsiz bir ekonomik ortama rağmen üretim miktarı 2,378,700 tona ulaşmıştır.
Avrupa Birliğinde kaydedilen üretim hacmindeki büyüme Avrupa Genelindeki ülkelerde kaydedilen büyüme hacmini aşmış olsa dahi, bazı ülkelerin çarpıcı şekilde gelişme kaydettikleri görülmüştür. EDANA Pazar İnceleme ve Ekonomik İşler Müdürü, Jacques Prigneaux, şöyle ifade etti: “Almanya, İtalya ve İspanya’da büyüme kaydedilmiş olup, özellikle İspanya, %5 gibi etkileyici bir büyüme oranı yakalamıştır. Buna mukabil yakın zaman önce yıldızlı performans gösteren Türkiye ise istikrarını sürdürmüştür, bu durum diğer bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan küçük düşüşleri fazlasıyla kompanse etmiştir.”
Çeşitli Nonwoven üretim süreçlerinde farkılık arz eden trendler gözlenmiştir. Örneğin, Kuru Serme (Drylaid) ve Kısa-Elyaf Kuru Serme (Short-Fibre Airlaid) gibi elyaf bazlı malzemelerin üretiminde sırasıyla %2.2% ve %2.9 oranında artış kaydedilmiştir. Buna mukabil, Wetlaid üretimi nispeten durağan kalmıştır. Spunmelt nonwovenlarda %3.3 gibi rekor bir büyüme oranı yakalanmış olup gerçekten de ilk defa toplam 1 milyon ton üretim yapılmıştır. %13.1 gibi en büyük büyüme oranı ise hava ile bağlama işlemi yöntemiyle üretilen malzemelerde kaydedilmiştir.%30.7 sipariş teslim payı ile (ağırlık olarak) nonwovenların temelde başlıca son kullanıcılarının hijyen piyasasından gelmelerine rağmen, diğer sektörlerde de nonwoven alanında önemli derecede büyüme görülmüştür; şöyle ki, tarım ve
konfeksiyon sektörlerinde (her ikisinde de çift haneli büyüme), hava filtreleme sektöründe (+%3.2), inşaat sektöründe (+%4.5) ve gıda ve içecek sektörüne (+%4.2). Buna karşılık, otomotiv sektöründe -%1 oranında küçük bir düşüş meydana gelmiştir. Tıbbi ve kişisel hijyen ıslak mendil sektörlerinde %0.4 oranında küçük bir düşüş kaydedilmiş olup her iki sektör de istikrarlarını korumuşlardır. Jacques
Prigneaux sözlerine şöyle devam etti: “EDANA ekibinin tamamı yıllık araştırma çalışmalarına girdi sunan ve bilgileri zamanında veren tüm katılımcı firmalara teşekkürlerini sunar. Elde edilen girdiler ile sektörün sürekli izlenmesi, ikisinin birlikte yürütülmesi sayesinde EDANA istatistikleri, tüm üye firmalarımız için değerli bir planlama ve kıyaslama aracı niteliğindedir.”
EDANA Genel Müdürü, Pierre Wiertz, şöyle ifade etti: “40 yıl aşkın bir süredir, EDANA’nın yıllık istatistikleri – türünün en kapsamlı raporu olma özelliğini taşımaktadır – üye firmalarımız açısından paha biçilmez bir pazar/piyasa istihbarat kaynağı olduğu kanıtlanmıştır. Yürüttüğü tam kapsamlı araştırma ve üreticilerden doğrudan temin ettiği girdiler sayesinde sektör hakkında eşi benzeri bulunmayan bilgiler sunmaktadır.” Pierre konuşmasına şöyle devam etti. “EDANA’nın nonwoven istatistikleri konusunda lider konumda olması, kaliteli global sektör verileri sağlama konusunda bize hem avantaj hem de sorumluluk vermektedir. Ayrıca, Dünya Genelinde Bakış Açısı 2014-2020 raporunu kaleme alan ve yayımlayan INDA ile çalışıyor olmaktan çok memnunuz, burada cari ve tahmini istatistikler yer almakta olup, ANFA (Çin, Japonya, Kore, ve diğer Asya ülkelerini temsil eden firmalar) tarafından sağlanan veriler ile desteklenmiştir. Bu global rapor, hem EDANA hem de INDA tarafından satışa sunulmuştur.”