Geri Dönüştürülmüş PET’ten (R-PET) BCF İpliği Üretimi İçin Trützschler Switzerland AG Ve EREMA Yeni Bir Teknoloji Sunuyor

Hepimiz hemen her gün plastik şişe kullanıyoruz. Özellikle de şişe suyun olmadığı bir yaşam gelişen ve gelişmiş ülkelerde mümkün değil.

Son yüzyılda şişeler için ana malzeme cam olsa da, üreticiler ve tüketiciler 1980’lerin sonlarından itibaren giderek daha fazla PET – polietilente- reftalat – tercih ediyor. Bu “polyester” şişeler hafif ve neredeyse kırılmaz olmaları gibi özel avantajlara sahip.
Fakat başarı beraberinde her yıl milyarlarca atık şişe ile baş etme zorluğunu getiriyor. Çoğunlukla şişe boş olduğunda atarken bazılarımız ikinci bir kullanım için saklıyor. Dünyanın pek çok bölgesinde geri dönüşüm seçeneği mevcut. Örneğin Asya’da boş bir şişenin geri dönüştürülme
olasılığı %75’ten fazladır. Fakat maalesef geri dönüşüm oranı %15’i geçmeyen bölgeler de vardır.
Asya’da geri dönüşümün yaygın olmasının sebebi Çin’deki girişimcilerin PET şişelerin değerli ham madde olduğunu erken fark etmesidir. Geri dönüştürülmüş polyester parçaları çok sayıda avantaj sunmaktadır: ekonomik açıdan (parçalar ham cibslerden daha ucuzdur) ve sürdürülebilirlik/iyi imaj açısından (yeşil etiketli) değerlendirilebilir.

PET şişelerin geri dönüştürülmesi
Kullanılmış bir şişeyi kullanılabilir ham maddeye dönüştürmek için uzun ve karmaşık bir işlem zinciri gerekmektedir. Her şey öncelikle şişelerin toplaması ve balyalar halinde preslenmesi ile başlar. Ardından balyalar açılır ayrılır ve öğütülür. Elde edilen parçalar yıkanır (soğuk ve sıcak) ve kapaklar ile contalardan gelen poliolefinden ayrılırlar. Kurutma ve metal
ayırma işleminden sonra parçalar yığın halinde veya büyük torbalara toplanmaya hazır haldedir. Yeni bir döngü başlar.
Geri dönüştürülmüş polyestere yönelik ana işlemlerden bir tanesi eğrilmiş iplikler, tekstil dolgular veya nonwoven malzemeler için kullanılabilecek eğirme ştapel elyaflardır. Bu uygulamalar yün gömlekler ve şallar için idealdir. Ayrıca, pek çok faktörden ötürü, plastik şişelerin toplanması ve geri dönüştürülmesi dünya genelinde artmaktadır. Bu nedenle örneğin halı uygulaması gibi geri dönüştürülmüş PET’in yeni nihai kullanımlarını keşfetmek gereklidir.

PET ve R-PET’ten BCF iplik eğirmek
PET elyaflar halı uygulamalarında sayısız avantajlar sunmaktadır. Özellikle kimyasal işlemden geçmiş PA BCF’den daha yüksek leke direncinden söz edilmelidir. Dahası, PET boyanmamış halde eğrilebilirken bu PP için geçerli değildir. Boyanmamış iplikler bükülebilmekte, fikse edilebilmekte ve tufting veya apreli halılar üzerine baskı yapılabilmektedir. Ştapel elyaf üretimi ile karşılaştırıldığında, devamlı filament üretiminde R-PET kullanmak çok daha zorludur.
Filament eğirmede ipliğin kalitesi ham maddenin homojenliği ile belirlenmektedir. Geri dönüştürülmüş parçalar bir istikrarsızlık faktörü olup, kalitedeki küçük sapmalar artan sayıda filament kopmalarına veya filament kırılmalarına sebep olabilmektedir. Dahası, parça kalitesindeki farklılıklar ipliğin renk görünümünü etkileyip apreli halı üzerindeki şeritleri belirginleştirmektedir.

EREMA-Trützschler sistem
Bu zorluk Trützschler ile EREMA’nın işbirliğinin başlamasına sebep oldu. EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H. plastik geri dönüşüm sistemleri ve teknolojileri alanında lider bir çözüm tedarikçisidir. İki şirket, halı uygulamalarına yönelik olarak polyester parçalarının Hacimli Devamlı Filamentlere (BCF) dönüşecek şekilde ön işlem ve eğrilmesine dair tek adımlı bir sistem geliştirmek üzere bir araya geldi.
Yeni sistem EREMA’nın VACUREMA® teknolojisi ile Trützschler Switzerland’ın symTTex BCF makinesini doğrudan birbirine bağlıyor (şekil 2). EREMA kısmı bir vakum reaktör, doğrudan bağlı tek vidalı ekstrüder ve yüksek performanslı bir filtreden oluşmakta. Yıkanmış R- PET parçaları reaktörde kurutulup temizlenmekte, ekstrüderde eritilip ardından çeşitli incelikte geniş bir alan filtresinden geçirilmektedir. Sonrasında yüksek kaliteli eriyik Trützschler eğirme
sistemine aktarılmaktadır.
İyi bilinen ve köklü yüksek kalite eğirme paketleri, çift kalıplı cer silindirler, HPc tekstürleme sistemi ve tam tahrikli sarım makineleri filamentleri oluşturmakta ve onları makaralara sarmaktadır. Endüstriyel bir hat halihazırda Polonya’da başarılı bir şekilde çalışmaktadır.

Yüksek kaliteli iplikler için tek adım süreci
EREMA’nın patentli sistemi temiz parçaların ne kristalizatör ne kurutucu kullanmadan doğrudan reaktöre beslenmesini sağlamaktadır. Büyük bir avantaj ise enerji yoğunluklu kurutma ve kristalleştirme adımlarının dahil edilmemesinden ötürü elde edilen enerji tasarrufudur.
İpliğin viskozitesini hesaplarken IV değerinin parçanın IV değerine neredeyse ulaştığını görüyoruz. Bu da kurutma sürecinin oldukça etkili olduğunu kanıtlamaktadır – ekstrüzyon işleminden önce vakum nemi ve uçucu maddeyi oldukça etkili bir şekilde ortadan kaldırmaktadır. EREMA ve Trützschler sistemlerinin birleşimi yüksek verimlilik, mükemmel süreç istikrarı ve düşük aktarım maliyetlerine sahip özel BCF ipliklerinin elde edilmesine imkan tanımaktadır (tablo 1). %100 R-PET parçaları veya ham malzemeden parça karışımları kullanırken, pazar koşul ve beklentileri karşılanmaktadır.
Trützschler’in EREMA ile geri dönüştürülmüş polyester ortaklığı Trützschler’in ürün çözüm portföyünde önemli bir yer edinmektedir. PA6, PA6-6, ham PET ve PP BCF ipliklerinin halihazırda oturmuş sistemlerine mükemmel bir katkı sağlamaktadır. Daha sürdürülebilir nihai ürünler için pazar talebine yönelik bir adımdır.