INDEX™17 Ödülleri için Başvurular Açıldı

Nonwovenleri ve ilgili endüstrileri temsil eden lider uluslararası birlik EDANA, prestijli INDEX™17 Ödülleri için kategorileri duyurdu.

Bu ödüller, nonwovenlarda yenilikçi, işbirlikçi, yaratıcı ve sürdürülebilir başarıları kabul ediyor. Bütün EDANA üye şirketleri ve INDEX™17 katılımcılarına açık. Bugünden itibaren şirketler, 12 Aralık 2016 tarihinden önce tamamlanacak ve örneklerle ve (geçerli oldukları takdirde) ek detaylarla birlikte EDANA’ya geri gönderilecek başvuru formunu, www.edana.org adresindeki INDEX™17’ye ait sayfa altındaki ‘Events’ sekmesinden indirilebilir. Şirketlerin kategori başına yalnızca bir ürün gönderebilmelerine karşın, diledikleri kadar çok kategoriye başvurabilirler. Ürünler teslim edildikleri tarihte ticari olarak mevcut olmalı ve Nisan 2014 tarihinden önce ticari olarak piyasa sürülmüş olmamalıdır. Bütün başvurular tamamen gizli değerlendirilecektir. 2017 için Ödül kategorileri şu şekildedir:

1. Nonwoven rulo ürünler
2. Nonwovenlardan üretilen veya nonwovenlerle üretilen son ürünler
3. Ham maddeler veya bileşenler – nonwovenlarla ve ilgili dönüştürülmüş ürünler endüstrisiyle özellikle ilişkili olan ham madde veya bileşenlerde yapılan yenilikler (örn. polimer,elyaf, kap, film, bant)
4. Nonwoven endüstrisine özel ilişkili olan makinelerde yapılan yenilikler
5. Nowovenlerden elde edilen veya nonwovenları bir araya getirerek elde edilen bir ürüne yönelik en orijinal pazar kampanyası
6. Sürdürülebilir ürün
7. Sürdürülebilir süreç veya yönetim uygulaması Buna ek olarak, en azından yukarıdaki kategorilerden bir tanesi için başvuranlar yepyeni bir Ödül için de başvuru yapabilirler:
8. Endüstri ve mükemmellik merkezi arasında işbirlikçi bir yenilik. Bu kategori, endüstri ve (ticari olmayan) mükemmellik merkezleri arasında başarılı iş birliğini ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Jüriler, teknik, uygulama ve pazarlama tecrübelerine sahip çeşitli bağımsız uzmanlardan oluşurken, bir üyesi de nonwoven basınından olacak. Jüri, yaratıcı fikirler, yeni teknoloji ve yenilikçi ürünler arıyor. İlk olarak her bir kategoriden gelen başvuruların ilgililik düzeyini değerlendirecek ve sonrasında her kategori başına en fazla üç tane dereceye giren başvuruyu seçecekler. Bütün dereceye giren başvurular, INDEX™17’den 3 hafta önce özel bir basın bildirisinde açıklanacaklar ve dereceye giren başvurular arasından seçilen kazananlara Ödülleri özel bir törenle verilecek.

Bu tören, INDEX™17 sergisinin ilk günü olan 4 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek ve medya işbirliğiyle yüksek reklam seviyelerine ulaşacak bir açılışı da kapsayacak. Her bir kazanan, özel olarak verilen bir bronz heykel ve diploma alacak. Nonwovenların çok yönlülüğünü ve özelliklerinin temsil eden heykel, Avrupa, Birleşik Devletler ve Asya’nın büyük şehirlerinde eserleri sergilenen, ünlü Belçikalı heykeltıraş Olivier Strebelle tarafından tasarlandı. İşbirlikçi yenilik Ödülünün kazananlarının her ikisi de, içerisinde INDEX™ Ödülü’nün holografı bulunan saydam bir küp ile ödüllendirilecekler.