İnkontinans Ürünleri Hijyen Piyasasında Devrim Yapıyor

Sağlık hizmetleri ve yaşam standartlarında yaşanan global ilerlemeler sayesinde, insanlar geçmişte olduğundan daha uzun süre yaşıyorlar.

2015 yılında dünyada 65 yaşın üstünde 599 milyon insan vardı ve yaşlıların nüfusunun 2020 yılında 712 milyon olması bekliyor. Bu büyümenin nerede duracağını kimse bilemiyor. Nüfusun yaşlanması yeni ihtiyaçlar yaratıyor fakat asıl devrimsel olan yaşlı insanların her zaman olduklarından daha aktif olmalarıdır. Bu durum günümüzde günlük kullanım eşyaları olarak değerlendirilmeyen ürünler için talebi arttırmaktadır. Yaprak pad, tek kullanımlık iç çamaşırı ve yetişkin alt bezleri gibi emici inkontinans ürünleri bu gibi ürünler için iyi örnekler. Artan yaygınlıkları zaman içerisinde hijyen piyasasındaki dengeyi alt bezi ve kadın hijyen ürünlerinden inkontinans ürünlerine doğru kaydıracak.

Her yaştan kadın ve erkek inkontinans sorunu yaşıyor
Peki inkontinans nedir? Hem idrar kaçırması hem de bağırsak gevşekliğini ifade etmektedir ve her birisinin farklı sebebe sahip olan pek çok alt gruba bölünebilir.

Bunlar: dürtü, stres, taşma ve işlevsel inkontinanstır. Çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan erkek ve kadın inkontinanstan yakınmaktadır ve bu rahatsızlığa dair farkındalık arttıkça inkontinans ürünleri de gittikçe daha çok toplumsal kabul görmektedir. İnkontinans ürünleri, özellikle bebek bezleri veya kadın pedleri ile kıyaslandıklarında yaygın tüketim ürünleri olmadıkları aşikârdır. İnkontinans ürünlerinin pazara girişlerinin halen daha çok düşük olduğu Kuzey Amerika ve Avrupa’da bile durum böyledir.

tecnolojiy1

Yetişkin alt bezleri? ‘Şey, tam olarak öyle değil’
Kişi ‘inkontinans ürünü’ kelimesini duyduğunda ilk aklına gelen, hantal yetişkin alt bezleri olabilir – hani bebeklere giydirdiklerimiz gibi, sadece biraz daha büyükler. Aslında modern inkontinans ürünleri bundan çok daha gelişmiştir: Çok incelerdir, süper emicilerdir ve dışardan fark edilemeyecek şekildedirler. Pazarın lokomatif güçlerinin kuvvetli olması sebebiyle hijyen ürünleri endüstrisi devamlı olarak bu ürünleri daha da göze çarpıcı veya aslında bunun tam aksini yapıcı hale getirmek için yeniliklerde bulunuyor. İnkontinans ürünleri iki gruba ayrılabilirler: Hafif inkontinans ürünleri ve orta veya ağır inkontinans ürünleri. Hafif inkontinans için olan ürünler arasında koruyucu pedler ve yaprak pedler en popüler ürünlerdir. İnkontinans pedleri aynı zamanda menstrüel koruma için kullanılanlardan farklı olarak idrar pedleri olarak da biliniyorlar. Benzer görünmeleri ve aynı hafiflikte olmalarına karşın inkontinans pedleri daha fazla sıvı emmek, cildi kuru tutmak ve kokuları yakalamak üzere tasarlanıyorlar.