IsraVision, Nonwoven Üretiminde Hataların Önüne Geçiyor

IsraVision yüzey görüntüleme olarak adlandırılan bir uygulama geliştirdi. Uygulama sayesinde görsel hata algılaması yapılabiliyor, kullanıcılar materyalin yüzey ağırlığı ve dağılımı hakkında güvenilir bilgi edinebiliyorlar.

Son üründe materyal ne kadar eşit ve düzenli dağılır? Bu sorunun cevabı, nonwoven üreticilerinin kaynak kullanımlarını optimize etmekten daha çoğunu yapmasına yardımcı olur. Üretim sırasında oluşan hatalar sıklıkla son üründe değişime uğramış metaryal kalınlıkları olarak kendini gösterir. Nonwoven metaryellerinde düzgün dağılmış ağırlığı garanti edebilmek için, yeni bir kontrol çözümü materyal dağılımını artık web’de kontrol ederek üretim hatlarının verimini ve çıkan ürün miktarını yükseltir.

Yüzey görüntüleme olarak adlandırılan bu uygulama önceden kanıtlanmış sistemin bir uzantısıdır: görsel hata algılamasına ek olarak, kullanıcılar materyalin yüzey ağırlığı ve dağılımı hakkında güvenilir bilgi edinirler. Uygulama, esas ağırlığın ötesinde, sistem “bulanıklığı” yani materyal içindeki lif dağılımını da denetler.

Bu hızla fazlasıyla ince ya da kalın noktaların ayırt edilmesini sağlar. Kaplama sırasında meydana gelen kraterler gibi daha karmaşık hatalar, denetim genişletme ile güvenilir bir şekilde yakalanabilir. Sonuç olarak, hatalı olan ürünler işlenmeyecek veya müşteriye yollanmayacaktır.

Tüm üretim süreci için daha yüksek kalite

Yüzey ve homojenliğin kapsamlı denetimi sadece ürünün kalitesini değil, aynı zamanda üretim sürecinin kalitesini de yansıtmaktadır. Yüzey kontrolü, örneğin, silindirlerin işlevselliğinde kolayca görülebilen eksiklikleri ortadan kaldırır: malzeme yüzeyindeki her iki silindir izi ve eşit olmayan malzeme dağılımı, bir silindirin arızalı olabileceğinin belirleyici göstergeleridir. Hat boyunca çalışanlar bu sayede süreçteki hatalardan hızlıca haberdar edilebilir ve ürün retlerinden kaçınmak için uygun önlemleri alabilirler.

Çok yönlü genişletmeler, optimum üretim sonuçları için, çok yönlü yüzey kontrolüne katkıda bulunur

Mevcut kontrol sistemlerini ek özellikler ile genişletmek, bir kontrolün verimliliğini ve dolayısıyla nihai ürünün kalitesini arttırmak için ucuz maliyetli, hızlı ve sürdürülebilir bir yol sağlar. Bu amaç için, materyaller kesilirken ve daha da ötesinde denetim özellikleri olarak adlandırılırken hata verilerinin akıllı kullanımı dahil olmak üzere çok çeşitli seçenekler mevcuttur. İkincisi, geriye dönük olarak onarım ve üretme ruloları sağlamak ve böylece kaliteyi arttırmak için hata verilerini kullanır. Bu uzantılar arasında nonwoven üreticileri için özellikle ilginç olan, kabartma (embossing) kontrolü olarak adlandırılır. Yazılım uzan- tısı ile birlikte yetenekli LED, mümkün kabartma malzemelerin hassas bir şekilde test edilmesini sağlar. Bugüne kadar hiçbir modern yüzey kontrol performans paketi daha çok yönlü veya güçlü olmamıştır. En yüksek kalite standartlarına göre üretim yapabilmek, bu sistemler ile üreticiler için çocuk oyuncağı haline gelmektedir.