İsveç Kimyasallar Ajansı: Hijyen Ürünlerindeki Kimyasallar Konusunda Endişelenmenize Gerek Yok

İsveç Kimyasallar Ajansı tarafından yürütülen çalışma, kadın hijyen ürünlerinin güvenliğini doğruladı. İsveç Kimyasallar Ajansı’nın (KEMI) raporuna göre, menstrual ürünlerdeki kimyasalların sağlığı olumsuz etkileme riskinin düşük olduğu açıklandı. Çalışmada, 35 farklı sıhhi havlu, tampon, ped ve menstrual kap (adet kabı) belirlendi ve içindeki kimyasal maddeler analiz edildi.

İsveç Kimyasallar Ajansında çalışan bir müfettiş olan Amanda Rosen, “Bizim fikrimizce, araştırdığımız menstrual ürünleri ve diğer kadın hijyen ürünlerini kullanmanın sağlık açısından riski düşük. Bu ürünleri kullanan herkes, kimyasal maddelerin sağlığını olumsuz etkileyeceği konusunda endişe duymadan bunu yapmaya devam edebilir. ”dedi.

İsveç Kimyasallar Ajansı, analiz edilen ürünlerdeki pestisit glifosat veya onun bozunma ürünü AMPA kalıntılarını bulmadı.

Amanda Rosen, “Kendi analizlerimize ve daha önceki çalışmalarımıza dayanan sonuçlarımız, örneğin tamponlar ve sıhhi havlularda glifosat olduğu endişesine kapılmak için bir neden olmadığını gösteriyor” diye konuştu.

İsveç Kimyasallar Ajansı, araştırması için İsveçteki mağazalardan ve internetten kadın hijyen ürünleri satın aldı. Sıhhi havlular, tamponlar ve adet kabına ek olarak, araştırma için pedler ve inkontinans (idrar tutamama) ürünleri gibi menstruasyon (regl) döneminin dışında da kullanılan ürünlerde alındı. İsveç Kimyasallar Ajansı, ürünlerde 62 tehlikeli ve şüpheli tehlikeli kimyasal madde aradı. Bunlar arasında yapılan, analizler sırasında, sadece düşük konsantrasyonlarda toplam 21 madde tespit edildi.

İsveç Kimyasallar Ajansı, ürünlerde bulunan 21 maddenin 18’i için genel bir risk değerlendirmesi yaptı ve kurumun kararında sağlık riski düşük çıktı. Bazı adet kaplarında, mevcut kimyasal maddeler hakkında yeterli bilgi bulunmadığından, İsveç Kimyasallar Ajansı’nın risk değerlendirmesi yapamadığı üç madde bulundu.

Amanda Rosen, “Bu üç maddenin sağlık riski oluşturduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Ölçülen maddelerin konsantrasyonları da düşük.” dedi.

İsveç Kimyasallar Ajansı, ajansın risk değerlendirmesi yapamadığı üç maddeyle ilgili rapordaki analiz bulgularından haberdar olmalarını sağlamak için şirketler ile diyaloğunu sürdürecek.

Menstrual ürünler ve diğer kadın hijyen ürünleri ile ilgili kimyasalların araştırılması, Hükümetin genel kimyasallar için mevcut olan ürünlerde ve eşyalarda tehlikeli kimyasal maddeleri haritalamak üzere İsveç Kimyasallar Ajansı’na devredilmesinin bir parçasıdır. İsveç Kimyasallar Ajansı’nın kadın hijyen ürünlerini haritalandırmasının diğer nedenleri, nüfusun büyük bölümü tarafından düzenli olarak kullanılmaları ve İsveç Kimyasallar Ajansı’nın bu ürünleri denetleme sorumluluğunun olmasıdır.

İsveç Kimyasallar Ajansı, ürünlerin kimyasal içeriğinden başka faktörlerin neden olduğu rahatsızlık veya komplikasyon riskini değerlendirmedi Örneğin, bakterilerin neden olduğu toksik Şok Sendromu (TSS), tamponlar kullanılarak meydana gelebilir. Bu tür değerlendirmeler İsveç Kimyasallar Ajansı’nın görevine dâhil değildir.