Tekstil Sektöründe Teknik Tekstile Dönüşüm TEKSMER İle Olacak

Türkiye’nin ihracatında ve istihdamında lokomotif sektörlerin başında gelen tekstil sektörü Ege Bölgesi’nde bir dönüşümün eşiğinde. Katma değeri yüksek teknik tekstil ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi için 4 yıllık çaba sonucunda kurulan Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER) tüm fonksiyonlarıyla çalışmaya başladı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde, İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşkesi’nde kurulan TEKSMER, Ege Bölgesi’nde tekstil sektöründe bir dönüşüme imza atacak.
Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yürüteceği çalışmalarla İzmir’i teknik tekstilin başkenti yapmayı hedeflediklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, dünya genelinde tekstil endüstri- sinin teknik tekstillere doğru bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, bu dönüşümü kaçırmamak için TEKSMER’i kurduklarını belirtti.
Türkiye’de son 5 yıldır ihracatta bir tıkan- ma yaşandığına işaret eden Ünlütürk, “İhracattaki durgunluğu aşmak ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak için teknoloji ve Ar-Ge alt- yapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. TEKSMER ile geleneksel ihraç ürün- lerinden, katma değerli ürünlere geçeceğiz. Tekstil sektörünün 2023 yılı için ortaya koyduğu 20 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için TEKSMER benzeri örnekleri çoğaltmamız gerekiyor” diye konuştu. TEKSMER’i Türkiye’de yapılamayan testleri yapacak bir tek- nik donanımla kurdukları bilgisini veren Ünlütürk şöyle devam etti: “Teknik tekstil sektörümüzde gelecek senaryo- larımızdan birisi iplikten en son noktaya kadar farklı farklı her şeyin mümkün olabileceği bir laboratuvar.
Türkiye’de olmayan bir cihazımız var. Lif çekim cihazı getirttik, burada amacımız da hammaddeden itibaren tek- nik tekstil sektörünün ihtiyacı olan elyaf ve iplik üretimini hedefliyoruz.”

Gelecek Teknik Tekstil’de
Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği bünyesin- deki iplik ve kumaş ihracatçılarının teknik tekstil odaklı, katma değeri yüksek ürün ihracatlarını geliştirmek amacıy- la “Konvensiyonel Üretimden Teknik Tekstil Üretimine Geçiş” isimli URGE Projesi’ne start verdikleri bilgisini veren EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, projede yer alacak firmaların yapacağı harcamaların yüzde 75’inin Ekonomi Bakanlığı tarafından destekleneceği müjdesini verdi. “Konvensiyonel Üretimden Teknik Tekstil Üretimine Geçiş” adını verdikleri URGE Projesi’ni Ege Bölgesi’ndeki tekstil firmalarına anlatmak için 20 Aralık 2016 Salı günü Ege İhracatçı Birlikleri’nde; “Gelecek Teknik Tekstil”de ismini verdikleri bir seminere davet ettiklerini ifade eden Ünlütürk, “Proje katılımcısı firmaların katma değerli ürün üretmesini ve ihracatpotansiyellerinin artma- sını sağlamayı amaçlıyoruz. Proje katılımcısı firmaların pazar paylarını, çeşitliliklerini arttırmak ve ihracatlarına/üretimlerine süreklilik kazandırmak, firmala- rın ihracat pazarlama yeteneklerini geliştirmek ve etkin bir şekilde desteklemek istiyoruz” dedi. “Konvensiyonel Üretimden Teknik Tekstil Üretimine Geçiş” isimli URGE Projesi’ne katılacak firmalar öncelikli olarak ihtiyaç analizi- ne tabi tutulacak ve bu analiz sonucuna göre gerçekleştiri- lecek eğitim ve danışmanlık programlarına katılacak firma- ların sonraki süreçte; yurtdışı pazarlama, fuar/sergi katılı- mı, sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetleri gibi ortak pazarlama faaliyetlerine katılmaları mümkün olacak.