Textilwerke Todtnau Bernauer Brückner Ram Yatırımı Yapıyor

Bernauer şirketi, BERATEX® marka teknik tekstillere yönelik özel Brückner bir hat için geleceğe yönelik planlar yapıyor.

Bernauer şirketinin temelleri 1829 yılına kadar dayanmaktadır. O sıralarda hali hazırda renkli iplik ve dokuma kumaşlar birkaç fabrikada üretiliyordu. 1970’lerin başından itibaren ise şirket teknik tekstil alanında faal olup öncü lastik üreticisi ile birlikte lastik endüstrisine yönelik özel dokuma bırakma/ayırma hattı geliştirdi. Bu kumaş lastiklerin üretiminde bırakma/ayırma hattı olarak çalışmakta ve işlem maliyetlerini azaltmaktadır.
BERATEX® kumaş şirketin kendisinin ürettiği polietilen bir filmden yapılan özel polietilen şeritlerden dokunmaktadır. Kaliteye bağlı olarak kesinti olmaksızın 20 yıldan faza süre kullanılabilmektedir. Bu ürünün boyutsal stabilitesini artırmak için ısıl fikse elzemdir. Yıllar boyunca bu işlem, farklı Alman apreleme cihazları tarafından gerçekleştirilmiştir.

Textilwerke Todtnau Bernauer KG’nin sahibi Hasnpeter Bernauer sürdürülebilir şirket başarısının anahtarının ürün kalitesinin kendisi olduğunun her zaman farkındaydı. Ürünlerin daha fazla kontrolünü ve optimizasyonu hedeflemek Bay Bernauer için kumaşın nihai aprelenmesini şirkete entegre etmek için mantıksal bir sonuçtur. Brückner tarafından yapılan yeni Ram hattı şimdi ise %100 değer üreten bir zincire ulaşmıştır: granülden dokuma yüksek kaliteli PE kumaşa, 46 ülkeden fazla uluslararası pazarda yer almaktadır.

Textilwerke Todtnau Bernauer KG üstün teknolojili Brückner Ram almaya karar verdi çünkü yalnızca Brückner makinelerine özel değişen şekilde ayarlanabilen ısıl bölgelere sahip bir hat, istenen ısı ayarını kurutucunun tüm uzunluğu ve genişliği boyunca sağlamaktadır. Birkaç derecelik ısı farkları fikse sonuçlarında devasa bir etkiye sebep olmakta ve böylece nihai ürünün teknik özelliklerine de yansımaktadır.
Hattın kavramsal tasarımında proje ekibi TWT Bernauer & Brückner mümkün olan en yüksek dikkati hassas parçaların doğru kumaş akışına ve parti değişiklikleri ile bölünmeyen bir çalışma sürecine vermiştir. İki pozisyonlu besleme ünitesi sayesinde geniş boyutlu kumaş akümülatörü üretim sürecini kesmeden parti uçlarını dikiş ile bağla-maya imkân sağlamaktadır. Giriş yapan kumaşın otomatik en kontrolü Ram makinesi girişinde kontrol edilmekle ve taşıma sistemi kritik mekanik yüklerden korumaktadır. Bireysel çekme silindirleri ile gelişmiş gerilim kontrol yazılımı arasında doğru bir gerilim kontrol için hassas çekme ölçüm sistemlerinin kullanılması her bireysel üretim aşamasında yüksek kumaş gerilimlerini engellemektedir.

Yatay düşük lubrikasyonlu silindir zincirine sahip Ram makinesi ve bakım gerektirmeyen zincir ray sistemi tam olarak her 1.5 metrede işlem ısılarını ayarlamaya imkan tanıyan doğrudan bir gaz ısıtma sistemine sahiptir.
İki pozisyonlu sarma sistemine sahip diğer bir kumaş akümülatörü ise Ram makinesinin çıkışında yer almakta ve makinenin durması gerekmeksizin partilerde değişiklik yapılmasına imkan tanımaktadır. Bu ideal kurulum en az sayıda operatör ile hattın kullanılmasını mümkün kılmakta ve böylece hattın ekonomik verimliliğini artırmaktadır. Daha önce bir Ram makinesi ile çalışmamış servis personeli ise başlangıç döneminde makine operatörleri olarak eğitim almışlardır. Sadece iki hafta sonrasında bu karmaşık makineyi kulla- nabilmiş ve teknik olarak ileri düzey bu kumaşı tamamlayabilmiştir. Textilwerke Todtnau Bernauer KG, şimdiden kısa süre içerisinde piyasa koşullarındaki değişiklirlere cevap verecek şekilde kaplama ünitesi veya kalender gibi düzenlemeler ile apreleme ünitelerinin entegrasyonunu sağlamıştır.

Bay Bernauer aşağıdaki konular sebebiyle bu işlem için Brückner’i seçmiştir:
– Teklifin verilmesinden önce yetkin bir tavsiye
– Brückner’in Teknoloji Merkezinde kapsamlı test imkanları ve dene- meler
– Hattın kabul edilişine kadar operatörlerin eğitilmesi ve bilgilendiril- mesi
– Garanti süresi sırasında kapsamlı destek hizmeti